Razula

, Tel.: +420 571 654 293, beskydy@nature.cz
/Příroda - 
Prales se rozkládá v údolí Malá Hanzlůvka v pramenné oblasti kolem stejnojmenného potoka a u pramenů v lokalitě Kolešnárky. Skládá se z různorodého stromového porostu v různých stádií vývoje, jsou tu souše, polomy i vývraty.

Razula hostí celou řadu vzácných či ohrožených rostlinných i živočišných druhů a není veřejnosti přístupná. K prohlídce pralesa slouží odpočinkový altán na jeho severozápadním cípu. Cesta k němu vede například po značené cyklotrase č. 6020/4 z Velkých Karlovic – Léskového podél údolí Malá Hanzlůvka.

Od roku 1927 se zde prováděla převážně nahodilá těžba. V roce 1935 byl porost prohlášen za chráněný a nesmělo se zde těžit ani vyvážet padlé dříví. Rezervace zde byla oficiálně vyhlášena v roce 1949.

Flóra

Kromě dominantních buků promíšených jedlemi tu roste smrk ztepilý, jednotlivě javor klen a jasan ztepilý. Na území rezervace probíhá dlouhodobý výzkum dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR

Ze vzácných druhů bylinného patra sem patří kamzičník rakouský, samorostlík klasnatý, prvosenka vyšší a žluťucha orlíčkolistá. Na mrtvém dřevě roste mnoho vzácných dřevokazných hub.

Fauna

V lesních porostech žijí ohrožené druhy ptáků, mezi nimi například strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, čáp černý, sluka lesní či puštík obecný.

 

Kromě dominantních buků promíšených jedlemi tu roste smrk ztepilý, jednotlivě javor klen a jasan ztepilý. Na území rezervace probíhá dlouhodobý výzkum dynamiky vývoje pralesovitých rezervací v ČR

Ze vzácných druhů bylinného patra sem patří kamzičník rakouský, samorostlík klasnatý, prvosenka vyšší a žluťucha orlíčkolistá. Na mrtvém dřevě roste mnoho vzácných dřevokazných hub.

V lesních porostech žijí ohrožené druhy ptáků, mezi nimi například strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, čáp černý, sluka lesní či puštík obecný.


Název správy Správa CHKO Beskydy
Adresa Nádražní 36
Město Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 23,52 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz