Rašeliniště Skřítek

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
Centrální část rezervace má charakter tundry s porostem břízy karpatské. Rašeliníky jsou tu většinou odumřelé a regenerují se jen na velmi malých plochách.

Vodu potřebnou pro vznik rašeliniště dodává pramenná oblast na severozápadě rezervace nedaleko motorestu Skřítek u silnice číslo 11, kde je také zastávka autobusu. Přebytečná voda pak odtéká sedlem Skřítek v podobě Žlutého potoka.

Mimo turistickou cestu na severní hranici je rezervace nepřístupná. Cesta je frekventovaná a slouží jako nástup na hlavní jesenickou hřebenovou cestu.

Centrální část rezervace má charakter tundry s porostem břízy karpatské. Rašeliníky jsou tu většinou odumřelé a regenerují se jen na velmi malých plochách.

Vodu potřebnou pro vznik rašeliniště dodává pramenná oblast na severozápadě rezervace nedaleko motorestu Skřítek u silnice číslo 11, kde je také zastávka autobusu. Přebytečná voda pak odtéká sedlem Skřítek v podobě Žlutého potoka.

Mimo turistickou cestu na severní hranici je rezervace nepřístupná. Cesta je frekventovaná a slouží jako nástup na hlavní jesenickou hřebenovou cestu.

Území, na kterém se nachází NPR Rašeliniště Skřítek, začalo být hospodářsky využíváno teprve až v 17. století, a to především k výrobě železa. Od 18. století se zde těžilo dřevo.

Rašeliniště Skřítek bylo roku 1955 vyhlášeno státní přírodní rezervací s cílem ukončení těžby rašeliny. Roku 1989 byla rezervace přehlášena na národní přírodní rezervaci.

Flóra

Z místních zajímavých cévnatých rostlin připomeňme kamzičník rakouský, vytrvalou, někdy až 150 cm vysokou bylinu. Její příbuzné často pěstují pro okrasu zahrádkáři. Horský endemit Českého masivu je zde rostoucí oměj šalamounek s hlavicí plnou krásných modrých květů. Příjemný vzhled skrývá prudce jedovatou rostlinu s obsahem alkaloidu akonitinu, jednoho z nejprudších známých jedů. Alkaloid se získává především z kořene, kde je jeho největší koncentrace.

Fauna

Na území hnízdí čáp černý, sýc rousný a jeřábek lesní. Čáp černý dává přednost nerušeným lesním porostům a loví ryby v daleko větší míře než jeho bílý příbuzný. Patří mezi silně ohrožené ptáky a v celé České republice trvale hnízdí jen přibližně 300 párů.

Na přesný zoologický průzkum lokalita teprve čeká, prozkoumáni byli zatím pouze pavoukovci. V posledních několika desítkách let se zde pravidelně objevují kolonie mravence podhorního.

Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 4. června 1955
Rozloha území 166,65 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz