Rašeliniště Jizerky

, Tel.: +420 482 428 999, jizhory@nature.cz
/Příroda - 
Rezervaci s množstvím pozoruhodných rostlin a živočichů tvoří dvě části propojené ochranným pásmem a protíná ji silnička spojující Jizerku se Smědavou. Rozsáhlé plochy tvoří bezlesí vrchovištního, náplavového a pramenného typu.

NPR Rašeliniště Jizerky je dostupná buď po značené Jizerské silnici, hlavně však po trase naučné stezky Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky, která návštěvníky seznamuje s hlavními přírodními i historickými pozoruhodnostmi. Atraktivní živé vrchoviště Vyhlídková louka je zpřístupněno dřevěnými povalovými chodníky. Další informace mohou návštěvníci získat v expozici malého muzea v bývalé škole na Jizerce.

Zdejší klimatické podmínky jsou v rámci celé ČR extrémní. Průměrné roční teploty dosahují necelých 4 °C, zimní teploty pravidelně klesají pod -30 °C. Roku 1940 naměřili v nedaleké Jizerce teplotu -42 °C. Roční úhrny na srážkoměrné stanici na Jizerce běžně dosahují 1 600 mm (v roce 1926 byl naměřen roční úhrn 2 201 mm). Sníh zde leží více než 150 dnů v roce a dosahuje výšky přes 150 cm.

Rezervaci s množstvím pozoruhodných rostlin a živočichů tvoří dvě části propojené ochranným pásmem a protíná ji silnička spojující Jizerku se Smědavou. Rozsáhlé plochy tvoří bezlesí vrchovištního, náplavového a pramenného typu.

NPR Rašeliniště Jizerky je dostupná buď po značené Jizerské silnici, hlavně však po trase naučné stezky Bukovec – Jizerka – Rašeliniště Jizerky, která návštěvníky seznamuje s hlavními přírodními i historickými pozoruhodnostmi. Atraktivní živé vrchoviště Vyhlídková louka je zpřístupněno dřevěnými povalovými chodníky. Další informace mohou návštěvníci získat v expozici malého muzea v bývalé škole na Jizerce.

Zdejší klimatické podmínky jsou v rámci celé ČR extrémní. Průměrné roční teploty dosahují necelých 4 °C, zimní teploty pravidelně klesají pod -30 °C. Roku 1940 naměřili v nedaleké Jizerce teplotu -42 °C. Roční úhrny na srážkoměrné stanici na Jizerce běžně dosahují 1 600 mm (v roce 1926 byl naměřen roční úhrn 2 201 mm). Sníh zde leží více než 150 dnů v roce a dosahuje výšky přes 150 cm.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky byla vyhlášena v roce 1960 na výměře 112,21 hektarů, ochranné pásmo se rozkládá na ploše 71,25 hektarů. Území není přesně geodeticky zaměřené, uvedené plochy jsou přibližné.

Geologie

Geologicky patří území ke krkonošsko-jizerskému masivu z porfyrického granitu, ze kterého pochází holocenní usazeniny na dně mělké pánve řeky Jizerky a přítoků Pařezitého, Jílového a Safírového potoka. V náplavech se vyskytují minerály a polodrahokamy, které se tu v minulosti i těžily. Kromě safírů se tu rýžovaly rubíny, zirkony, spinely, pleonasty a typický černý kámen ilmenit.

Flóra

Z vrchovištních rašelinných luk jsou největší Klugeho, Dlouhá a Vyhlídková louka. Při horské silnici leží náplavové bezlesí s porosty smilky a bezkolence, dříve využívané k volné pastvě domácích zvířat. Z lesních společenstev tu najdete jen rašelinné podmáčené smrčiny, jeřáb ptačí, skupinky břízy karpatské a ojediněle jalovec obecný nízký. Asi 22 hektarů pak pokrývá borovice kleč, která je zde původní. Květenu rezervace zastupují především rašeliništní druhy obvyklé v Jizerských horách.

Fauna

Ze živočichů se tu žijí typické druhy rašelinišť a bezlesí, často reliktní. Patří sem řada pozoruhodných druhů brouků, motýlů, vážek nebo pavouků. Z ptáků zde hnízdí bekasina otavní, hýl rudý, čečetka zimní, linduška luční a bramboříček hnědý. Plochá rašeliniště jsou také oblíbeným tokaništěm tetřívka lesního.

Název správy Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
Adresa U Jezu 10
Město Liberec
PSČ 460 01
Datum vyhlášení 21. června 1960
Rozloha území 112,21 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz