Ranšpurk

, Tel.: +420 547 427 640, palava@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace Ranšpurk se nachází uprostřed rozsáhlého lužního pralesa na pravém břehu řeky Moravy u soutoku s řekou Dyjí. Územím protéká ještě říčka Kyjovka. Oblast, kterou dnes spravuje CHKO Pálava, zahrnuje i rezervaci Cahnov-Soutok dále po proudu. Už Lichtenštejnové území považovali za přírodní památku a kromě pastvy do něj nezasahovali. Lesní porosty tak mají přirozenou skladbu, ovšem kromě jihovýchodního cípu s ořešáky černými, postupně nahrazovanými dubem.

V 70. letech 20. století se v oboře intenzivně chovali jeleni a daňci, kteří celou plochu vypásali a znemožňovali přirozenou obnovu lesa. Na počátku 90. let proto došlo k oplocení. Od roku 1992 se oblast zavodňuje umělými záplavami, ty přirozené znemožnila regulace dolních toků Moravy a Dyje.

Důvodem ochrany je zbytek porostu lužního lesa, který byl málo ovlivněn hospodářskou činností a také slouží jako modelové území lesnického výzkumu.

K prvnímu vyhlášení rezervace došlo 19. prosince 1949 vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění. Pak byla přehlášena ještě dvakrát, a to 29. listopadu 1988 výnosem Ministerstva kultury ČSR a 11. června 1992 vyhláškou Ministerstva životního prostředí.

Flóra

Na největší ploše chráněného území se nalézá tzv. tvrdý luh, kde prosperuje dub letní či jasan úzkolistý. Místy převládá javor babyka, lípa malolistá a habr obecný. V podrostu se nalézá mnoho brzy kvetoucích chráněných bylin, například sasanka pryskyřníková, lecha jarní, řeřišnice luční a svízel vonný. V místech, kde dominuje habr, roste i rozrazil horský.

Fauna

Ze živočichů tu v dutinách starých stromů sídlí holub doupňák, žluna šedá, lejsek bělokrký a šoupálek krátkoprstý. Z obojživelníků se tu vyskytuje třeba čolek podunajský, hmyz reprezentuje například hojný mravenec lužní nebo na starých dubech žijící tesařík obrovský.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 28. prosince 1949
Rozloha území 19,20 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz