Ransko

, Tel.: +420 569 429 494, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
Ranský masiv je rozsáhlý lesní komplex na západním okraji CHKO Žďárské vrchy, který leží v nadmořských výškách 540 až 673 metrů. V závislosti na podloží a nadmořské výšce tu najdeme květnaté bučiny, potoční a prameništní olšiny promísené s jasany i hadcové bory, mokřady a rašeliniště. Typickým krajinným prvkem vyšších partií jsou rulové skalní útvary na zalesněných hřbetech Žďárských vrchů.

Do roku 1990 se poblíž rezervace těžila zinko-měďnatá ruda a průzkumné vrty na jejím území odhalily ložisko zásob niklu, mědi a kobaltu.

Po hranicích rezervace vedou značené turistické trasy.

 


Ranský masiv je rozsáhlý lesní komplex na západním okraji CHKO Žďárské vrchy, který leží v nadmořských výškách 540 až 673 metrů. V závislosti na podloží a nadmořské výšce tu najdeme květnaté bučiny, potoční a prameništní olšiny promísené s jasany i hadcové bory, mokřady a rašeliniště. Typickým krajinným prvkem vyšších partií jsou rulové skalní útvary na zalesněných hřbetech Žďárských vrchů.
Do roku 1990 se poblíž rezervace těžila zinko-měďnatá ruda a průzkumné vrty na jejím území odhalily ložisko zásob niklu, mědi a kobaltu.
Po hranicích rezervace vedou značené turistické trasy.

Národní přírodní rezervace Ransko byla vyhlášena v roce 1997.

Předmět ochrany

NPR Ransko ochraňuje pestrý komplex lesních ekosystémů ranského masivu s původními populacemi lesních dřevin a řadu chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Flóra

Roste tu například ohrožená bylina z rodu vstavačovitých prstnatec Fuchsův, nápadně kvetoucí od května do srpna. Dále se tu vyskytuje třeba řeřišnice trojlistá, oměj pestrý, lilie zlatohlávek a lýkovec jedovatý.

Fauna

Rezervaci obývají hojní střevlíkovití brouci, hostí také stabilní populaci čolka horského, slepýše křehkého a vzácněji zmiji obecnou. Z ptáků tu žije jestřáb a sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, krkavec velký a někdy čáp černý.

Daří se tu rejskům, rejsci černému a hraboši mokřadnímu i malým dravcům, jako je lasice hranostaj nebo kuna lesní. Z větších savců pak jezevci lesnímu a stálé populaci jelení zvěře. Vzácně se sem zatoulá rys ostrovid.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 14. ledna 1956
Rozloha území 695,40 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz