Raná

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Čedičový podlouhlý kopec vznikl podél puklinového výronu magmatu ve třetihorách. Domov tu mají teplomilná stepní společenstva rostlin a živočichů. Z roku 1932 odtud pochází jeden z mála záznamů o výskytu orla stepního. Daří se tu motýlům, pavoukovcům a z obratlovců chráněnému syslu obecnému.

Z Loun přes Lenešice a obec Hrádek sem vede modře značená turistická stezka. Do sedla mezi vrcholky vás pak zavede pohodlná zpevněná cesta z parkoviště a restaurace Skleník na okraji obce Raná přímo pod kopcem.

Národní přírodní rezervace Raná byla zřízena v roce 1951 a v současnosti má výměru téměř 11 hektarů. Dlouho před tím (od r. 1936) byla Raná městskou rezervací Loun. Raná patří do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita Raná-Hrádek, která je určena k ochraně teplomilných rostlinných společenstev a kolonie sysla obecného.

Flóra

Některé zdejší stepní trávy jsou u nás vzácné, například kriticky ohrožený ovsíř stepní tu má západní hranici rozšíření. Typické pro Ranou jsou populace stepních kavylů. Vyšší elegantní traviny se stříbřitými klásky tu zastupují kavyl sličný lysý, kavyl péřitý, chlupatý a vláskovitý.

Další vzácnou rostlinou je pupava bezlodyžná z čeledi hvězdnicovitých či kriticky ohrožený jablečník obecný z čeledi hluchavkovitých, dále hlaváček jarní, divizna brunátná, kozinec bezlodyžný nebo koniklec luční český, hořec brvitý a další.

Fauna

Savce zde zastupuje především kolonie sysla obecného s trvalými norami k bydlení a dočasnými bezpečnými úkryty na cestách za potravou.

Povedlo se tu také zaznamenat zajímavé druhy ptáků – lindušku úhorní, strnada zahradního nebo bělořita šedého.

Z hmyzu se ve zdejším ekosystému daří střevlíkům, například nočnímu Leistus montanus, který se specializoval na lov chvostoskoků nebo druhu Harpalus cisteloides, zvanému kvapník. Z dalších je to pavouk skákavka, chrobáci, a především motýli. Nejnápadnější z nich je otakárek fenyklový.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 23. května 1951
Rozloha území 9,30 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz