Ramena řeky Moravy

, Tel.: +420 585 344 156, litpom@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace leží v nadmořských výškách 218 až 230 metrů a chrání ve střední Evropě unikátní nížinný meandrující tok řeky Moravy včetně bočních říčních ramen. Patří sem i přilehlé lesní i nelesní ekosystémy, adaptované na pravidelné záplavy, vzácné rostliny i živočichové. Řada z nich zde má severní hranici rozšíření.

Územím prochází Moravská dálková cyklostezka (č. 51) a naučná stezka Luhy Litovelského Pomoraví.

Rezervace Ramena řeky Moravy o rozloze 71,19 hektarů byla vyhlášena roku 1990. Roku 1991 zde byl vysazen bobr evropský. Rezervace je jednou z několika zvláště chráněných lokalit chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.

Fauna

Na plochých písčitých náplavách a ostrůvcích hnízdí kulíci říční a pisíci obecní. Zatímco kulík je drobný pták připomínající křížence vrabce se sýkorou, pisík je pták s dlouhými křídly z čeledi slukovitých o trochu menší než kos. Spolu s pisíkem americkým patří k jediným zástupcům ptačího rodu Actitis.

V místech se strmými břehy se daří ledňáčkům a bobrům evropským, kteří zde byli vysazeni v roce 1991. Z břehů a v mělčích vodách rády loví volavky popelavé, pravidelně se tu vyskytuje vydra říční, ondatra pižmová, hryzec nebo rejsec vodní.

Řeka je bohatá na drobné živočichy, kterými se živí jinde vzácná, avšak zde rozšířená ouklejka pruhovaná. Hojná je tu parma, lipan, cejn, jelec tloušť, plotice obecná a ostroretka stěhovavá. V pomalých vodách se daří také raku říčnímu a mlži velevrubu malířskému, který má lasturu zvnějšku v barvách od nazelenalé po nahnědlou, ale zevnitř krásně perleťovou.

Okolní lužní les je protkaný systémem při záplavách průtočných ramen a periodickými tůněmi, kde žije vzácný korýš škeblovka.

Dočasné vodní nádrže obývají četné populace drobných korýšů, kteří hlavně zjara slouží jako zdroj potravy brodivým ptákům, a dokonce i konipasu bílému a konipasu lučnímu.

Název správy Správa CHKO Litovelské Pomoraví a KS Olomouc
Adresa Husova 5
Město Litovel
PSČ 784 01
Datum vyhlášení 15. března 1990
Rozloha území 71,19 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz