Radostínské rašeliniště

, Tel.: +420 569 429 494, zdarvrch@nature.cz
/Příroda - 
Jedná se o přechodové rašeliniště v podhorském stupni s typickými rostlinnými i živočišnými společenstvy. Leží v nadmořské výšce 618 až 622 metrů a rozkládá se na ploše přes 30 hektarů. Ochranné pásmo činí dalších více než 35 hektarů.

Dávné jezero ve vrchovištní sníženině Dářské brázdy leželo na vápnitých pískovcích a slínovcích výběžku České křídové tabule. Postupně zarůstalo slatinnou vegetací, kterou nakonec překryla vrstva kyselé rašeliny ze zbytků rašeliníko-suchopýrové vegetace s příměsí dřevin. Změna nastala po částečném ochlazení teplejšího poledového období a návratu chladného a vlhkého atlantického klimatu.

Radostínské rašeliniště patří k našemu druhému největšímu ložisku rašeliny Březina, kde je jí na ploše 107 hektarů téměř 2,2 mil. m³. Rašelinné vrstvy v rezervaci jsou hluboké až 326 cm. Do první světové války odtěžené části zaplavila rozředěná rašelina a pomalu se vrací do stavu před těžbou.

Lesní porosty na rašelinách mají statut lesa ochranného a jsou ponechávány bez zásahu do přirozeného vývoje. Sušší části správa CHKO chrání před nálety dřevin, které ohrožují vzácnou faunu a flóru. V zavodněných rašelinných sníženinách se dřevinná vegetace nemůže zdárně vyvíjet a nálety samovolně odumírají.

Jako chráněné území bylo Radostínské rašeliniště vyhlášeno v roce 1987 a přehlášeno bylo podle přesnějších podmínek v únoru 2010. Do první světové války se zde těžila rašelina, vytěžené části se přirozeně obnovují. V ochranném pásmu lze pozemky zemědělsky extenzivně využívat, ale bez narušení vodního režimu a bez aplikace chemických přípravků a hnojiv.

Flóra

K nejvýznamnějším rostlinám tu patří rosnatka okrouhlolistá, všivec bahenní, ostřice plstnatoplodá, skřípinka smáčknutá, sítina kostrbatá a kyhanka sivolistá. Roste tady také jedlá brusnice, jejíž sběrači soustavně nerespektují značené prohlídkové trasy.

Fauna

Ze živočichů se tu vyskytuje vážka čárkovaná, potvrzená jinak pouze na čtyřech moravských stanovištích. Mravenec rašelinný zde žije s horským druhem lesního mravence Formica lugubris, jehož hnízda jsou hojná třeba v Jeseníkách. Z vyšších živočichů tu najdete čolka horského, ještěrku živorodou i méně častou zmiji obecnou.

Ptáky zastupuje ještě datel černý, puštík obecný nebo bekasina otavní. Z malých obratlovců je tu typický rejsec vodní, hraboš mokřadní, plšík lískový a další druhy savců.

Název správy Správa CHKO Žďárské vrchy a krajské středisko Havlíčkův Brod
Adresa Brněnská 39
Město Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Datum vyhlášení 24. července 1987
Rozloha území 30,52 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz