Praděd (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 584 458 659, jeseniky@nature.cz
/Příroda - 
V rezervaci v nadmořských výškách 900 až 1491 metrů panuje chladné klima obvyklé v severních subarktických oblastech. Patří sem nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku – Praděd, a jeho hlavní hřeben od Malého Dědu po Jelení hřbet a Jelení studánku. Oblast obývají reliktní a endemické organizmy.

Územím procházejí dvě naučné stezky. Bílá Opava vede návštěvníky nejkrásnějším jesenickým údolím, kde překonává zářezy horských bystřin po dřevěných vysutých chodnících. Velká kotlina provází přírodními ději ledovcového karu. Rezervací vede mnoho kilometrů dalších značených turistických stezek, po kterých dojdete k nejzajímavějším místům Jeseníků.

Národní přírodní rezervace Praděd je největší rezervací v CHKO Jeseníky, její výměra činí 2 031 hektarů. Rezervace byla vyhlášena v roce 1991 spojením šesti starších rezervací z poloviny a konce 50. let 20. století.

Flóra

Velká kotlina je botanickou lokalitou se 480 taxony cévnatých rostlin přizpůsobených místnímu drsnému klimatu. Jsou to například endemické lipnice a zvonek jesenický, jitrocel tmavý sudetský či hvozdík kartouzek sudetský.

V nižší polohách roste pralesovitý bukosmrkový les a klimaxové smrčiny s příměsí jeřábu, ještě níže najdete buk a javor klen. V údolí Bílé Opavy a v okolí Eustachovy chaty jsou zbytky porostů unikátního smrku horského jesenického typu s úzkými korunami a skloněnými větvemi.

Z dalších významných druhů tu roste naše nejmenší vrba bylinná nebo zvonek vousatý, který se dostal do znaku CHKO Jeseníky.

Fauna

Na balvanitých sutích nad horní hranicí lesa byl objeven glaciální reliktní pavouk plachetnatka suťová, která je jinak rozšířená v palearktických oblastech. Dalším pozůstatkem doby ledové je myšivka horská, jediný zástupce čeledi tarbíkovitých u nás. V zimě hibernuje stočená do klubíčka v podzemním pelíšku, přes sezonu si staví letní byt z mechu a travin mezi kořeny stromů a v pařezech, kde ročně vyvede až sedm mláďat. Letní hnízda mají dvě komůrky, jako by jednu pro mladé, druhou pro rodiče.

Z ptáků tu žijí sokol stěhovavý, poštolka obecná, kos horský a vzácný kulík hnědý. Z velkých savců je hojný kamzík horský, vysazený zde v roce 1913, dále rys ostrovid, liška obecná, jelen a srnec.

Název správy Správa CHKO Jeseníky
Adresa Šumperská 93
Město Jeseník
PSČ 790 01
Datum vyhlášení 4. června 1955
Rozloha území 2 031,40 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz