Pouzdřanská step – Kolby

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step – Kolby je rozsáhlý komplex stepních svahů s přilehlými lesními porosty s teplomilnými druhy rostlin a hmyzu. Leží na jihozápadním okraji Středomoravských Karpat na rozhraní Hustopečské pahorkatiny a Pavlovských vrchů v okrsku Starovické pahorkatiny.

Reliéf převážné části stepního území tvoří zaoblený pahorek vybíhající od severu k jihu s drobnými dílčími hřbety a ojedinělými malými skalkami a kameny.

Lesní část Kolby se nachází na vrcholové plošině a na úbočích, která jsou převážně severně orientovaná. Ve stepní části se vyskytují sesuvy, a to často ve svislých stěnách teras nebo z jam z doby, kdy se zde těžila hlína pro již zaniklou cihelnu.

Povrch nad jílovci a pískovci nesouvisle pokrývají návěje spraší a sprašových hlín.

Český svaz ochránců přírody tu se správou CHKO pořádá pracovně-vzdělávací akce. Na jaře je to Jihomoravské keřobraní, kdy se odstraňují náletové dřeviny a koncem srpna Moravskoslovenské senobraní spojené se zoologicko-botanickou exkurzí do Pouzdřanské stepi. Součástí exkurze je veřejná ukázka výzkumu nočního hmyzu, jeho lákání na osvětlené plátno a sledování netopýrů detektorem.

První snahy lokalitu chránit sahají do konce první poloviny 20. století. Roku 1946 vyhlásila okresní správní komise v Mikulově Pouzdřanský kopec jako přísnou botanickou rezervaci. Přírodní rezervací byla lokalita vyhlášena až 4. července 1956 výnosem MŠK č. 3075/56, od 29. listopadu 1988 patří mezi řízené rezervace a je evidovaná pod číslem 334.

Území současné NPR Pouzdřanská step – Kolby vzniklo sloučením původní SPR Pouzdřanská step a CHPV Kolby na základě vyhlášky č. 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny z roku 2009.

Flóra

Na jedné z lokalit se objevuje vzácný panonský endemit pelyněk Pančičův a typický je výskyt nízkých porostů třešně křovité. Pestře kvetoucí stepní louky s dominantním kavylem, kostřavou walliskou či smělkem štíhlým jsou domovem mnoha druhů méně obvyklých motýlů.

Sprašové svahy v minulosti pokryly terasy s kulturami ovocných dřevin, révy a lékořice. Jejich zbytky se udržují dodnes.

Pravidelně se odtud odstraňují akátové hájky a třtina křovištní, které se do kavylových stepí šíří. Tomu pomáhají splachy živin ze zemědělsky využívaných částí lokality. Na místo akátů se pak vysazuje zde původní dub. Část luk se udržuje občasnou pastvou, část se pravidelně kosí.

Fauna

K motýlům, kteří tu poletují, patří například hnědopáska panonská, jejíž housenky jsou potravně závislé na stepních druzích rostlin. Vzhledem pak nejvíce vyniká přástevník svízelový.

Ze zde žijících ptáků je nejzajímavější hnízdiště vlhy pestré ve stěnách starého hliníku a na mezích mezi viničnými terasami na okrajích rezervace.

Momentálně se v rezervaci snaží obnovit populaci králíka divokého, kterou zdevastovaly epidemie myxomatózy.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 10. května 1946
Rozloha území 49,09 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz