Porážky

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
Komplex bělokarpatských luk s rozptýlenými dřevinami, především osamocenými duby, se nachází na širokém zaobleném hřbetu a svahu v Suchovské vrchovině. Typické je zde střídání suchých a vlhčích míst s lokálními, více či méně znatelnými sesuvy půdy nad nesourodým podložím.

Nadmořská výška 540 až 610 metrů je horní hranicí výskytu řady chráněných druhů. Celková rozloha chráněného území činí 49,7605 ha (Zlínský kraj 29,8804 ha, Jihomoravský kraj 19,8801 ha), rozloha ochranného pásma 370,8 ha.

Rezervace byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987. Vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti byla přehlášena dne 1. srpna 1991.

Rezervace byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 17. června 1987. Vyhláškou Okresního úřadu v Uherském Hradišti byla přehlášena dne 1. srpna 1991.

Flóra

Celkově tu roste kolem 300 druhů cévnatých rostlin, pozornost si zaslouží například všivec statný (Pedicularis exaltata). Svou výživu částečně čerpá z kořenů trav, částečně vlastní fotosyntézou a kořeny. Bylina dorůstá až 1,5 metru, jen její bílé vrcholové květenství měří od 40 do 50 cm. V červnu a červenci tu pravidelně vykvétá až 200 jedinců. Všivec je karpatským endemitem a Porážky jsou jeho nejzápadnější izolovanou populací. Doma je v rumunských Jižních a Východních Karpatech, známý je také z Ukrajiny a Běloruska, na Slovensku chybí.

Po celém území rezervace také vykvétá několik druhů orchidejí, třeba pětiprstka žežulník pravá, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, vstavač vojenský a mužský, řídčeji prstnatec bezový a májový, tořič čmelákovitý a střevíčník pantoflíček.

Louky dále zdobí kosatec trávovitý a pestrý mečík střechovitý, hořec hořepník a brvitý či srpice karbincolistá.

Fauna

Luční společenstva a lesní okraje obývají rozmanité druhy bezobratlých. Z ohrožených motýlů třeba modrásek očkovaný, ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý a kopřivový.

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 24. července 1987
Rozloha území 49,76 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz