Polanská niva

, Tel.: +420 596 133 673, poodri@nature.cz
/Příroda - 
Rezervaci tvoří přirozený lužní les u meandrů řeky Odry a část soustavy přibližně 23 rybníků různého stáří u obce Jistebník, mrtvá ramena Odry s tůněmi a okolní louky. Největším rybníkem je 70hektarový Bezruč.

Národní přírodní rezervace Polanská niva patří do nadregionálního biocentra Oderská niva a je součástí evropsky významné lokality a ptačí oblasti Poodří. Zároveň se ale nachází na okraji třetího největšího města v ČR Ostravy a je vystavena značnému tlaku návštěvníků.

Národní přírodní rezervace Polanská niva byla vyhlášena v roce 1969.

Flóra

Téměř třetinu rezervace, tedy 50 hektarů tvoří lužní lesy, výrazně promíšené karpatskou květenou. Nejčastějšími dřevinami jsou jasan, pak lípa malolistá a dub letní. Stromy jsou téměř stejnověké, mají kolem 100 let, přičemž v posledních desetiletích se do lesů nezasahovalo.

V keřovém patře je nejhojnější brslen evropský a střemcha obecná. Pestré bylinné patro kvete brzy na jaře, hojná je sněženka předjarní, česnek medvědí atd.

Fauna

Na rybnících lemovaných rákosinami se vyskytují silné populace obojživelníků, v periodicky zaplavovaných  tůních žije vzácný korýš žábronožka sněžní. Průzkumy zachytily také široké zastoupení měkkýšů, brouků a dalších bezobratlých.

V Polanské nivě žijí také vzácní a ohrožení savci. Například netopýr vodní a stromový, netopýr parkový či hraboš mokřadní. Podél Odry sem migruje vydra říční a bobr evropský.

Název správy Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
Adresa ul. 2. května 1
Město Studénka
PSČ 742 13
Datum vyhlášení 12. června 1985
Rozloha území 122,30 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz