Pluhův bor

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
Pluhův bor je součástí tzv. Mnichovských hadců, největší hadcové oblasti na našem území. Vede tudy i stejnojmenná naučná stezka, která má ve Slavkovském lese celkem 9 zastavení.

Hadcové ekosystémy jsou zvláštní menším obsahem živin, ale bohatým obsahem minerálů. Serpentinit je tvořen minerály skupiny serpentinu, především antigoritem a chryzolitem. Z četných žilek chryzolitu se dříve izoloval azbest, používá se jako dekorační kámen, drcená kamenina nebo k výrobě speciálních druhů betonu pohlcujících radiaci.

Kromě něj je tu v nerostném složení zastoupen například i magnetit, granát, pyroxen či amfibol.

Rezervace Pluhův bor byla vyhlášena koncem roku 1969 mezi obcemi Mnichov a Louka. Důvodem ochrany jsou hadcová společenstva ve Slavkovském lese. O lokalitu pečuje Správa CHKO Slavkovský les.

Flóra

Hadcový bor je přirozeného původu s mnoha skalními výchozy. Substrát z extrémně hořečnaté horniny umožňuje růst specifické květeny na denundačních svazích, vrcholech, hřbetech a v mělkých potočních údolích.

Skalní výchozy s mělkou půdou jsou domovem dvojice vzácných druhů hadcových kapradin – sleziníku nepravého a sleziníku hadcového. Rožec kuřičkolistý, jeden z 20 českých endemitů, roste pouze zde.

Fauna

V chráněném území a okolí žije jelen lesní a sika, srnec obecný i prase divoké. Z dalších savců zajíc polní, rejsek obecný a rejsek malý. Ze savců se tu také hojně vyskytují ještě netopýři, například ušatý, černý, vodní, rezavý nebo netopýr hvízdavý.

Z ptáků tu sídlí holub hřivnáč, strakapoud velký, linduška lesní, střízlík obecný, budníček menší, budníček větší, brhlík lesní, lelek lesní a šoupálek dlouhoprstý. Raritou je opakované pozorování dudka chocholatého. Dále se zde vyskytuje čáp černý, výr velký, datel černý, krahujec obecný či jestřáb lesní.

Z plazů a obojživelníků tu žije skokan hnědý, ropucha, zmije obecná a slepýš křehký.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 17. prosince 1970
Rozloha území 87,23 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz