Novozámecký rybník (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 251 101 686, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Rybník a jeho okolí patří od roku 1991 do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Rezervace navíc spadá do významné lokality Jestřebsko–Dokesko a do ptačí oblasti Českolipsko-dokeské pískovce a mokřady.

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník byla zřízena v roce 1933 jako ornitologická rezervace.

Flóra

Kvůli blízkosti vody se tu z lesního společenstva daří především olšinám a porostům křovistých vrb. Na sušších místech se vyskytují borové porosty, smrk ztepilý, bříza bělokorá a topol osika. Vedle lesních porostů tu nalezneme vodní společenstva, například stulík žlutý a leknín bělostný.

Uvádí se, že tu roste až 50 ohrožených druhů rostlin, ke kterým patří například ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, hlízovec Loeselův, bahnička chudokvětá či vrba plazivá.

Fauna

Rezervace je významná především z ornitologického hlediska, napočítáno tu bylo více než 220 druhů ptáků, z nichž některé jsou ohrožené – například orel mořský, jeřáb popelavý nebo sýkořice vousatá.

Vedle ptáků tu žijí i zástupci obojživelníků, například ropucha krátkonohá, a také až 800 druhů různých brouků. Vyskytuje se tu například ohrožený střevlík zlatitý či svižník polní.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 270 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz