Novodomské rašeliniště

, Tel.: +420 412 518 202, labpis@nature.cz
/Příroda - 
V minulosti bylo rašeliniště zasaženo odvodňováním, které výrazně ovlivnilo jeho vývoj. Na okrajích rezervace je navíc na porostech dodnes patrné imisní zatížení Krušných hor v 70. až 90. letech.

V přírodní rezervaci probíhají neustále různé vědecké výzkumy, v poslední době to byl výzkum zaměřený na bezobratlé živočichy a vyšší rostliny.

Rezervace je součástí ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská a lokality Novodomské rašeliniště – Polské rašeliniště

Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště byla vyhlášená 18. listopadu 1967 za účelem ochrany typické geobiocenózy (systém živých organismů a jejich neživého prostředí) rašeliniště s porostem borovice blatky.

Flóra

Jedním z nejčastějších stromů tu je borovice kleč, v podrostu se daří typickým rašelinným druhům jako je například rojovník bahenní, bříza zakrslá, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá, klikva bahenní a šicha černá. Na okrajích rezervace se daří bříze karpatské a smrku pichlavého.

Fauna

Převažuje tu fauna horských lesů, nejvýznamnějšími představiteli živočišné říše tu jsou tetřívek obecný, sýc rousný, kulíšek nejmenší, moták pilich, křivka obecná nebo jeřáb popelavý. Dříve se v rezervaci objevoval i tetřev hlušec.

Název správy Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem
Adresa Teplická 424/69
Město Děčín
PSČ 405 02
Datum vyhlášení 18. listopadu 1967
Rozloha území 312,61 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz