Mohelenská hadcová step

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step je přístupná po modré, žluté a červené turistické stezce a můžete si tu projít i stezku naučnou. Území leží v nadmořské výšce 260–384 metrů.

Snahy o zřízení rezervace se objevily již na počátku 20. století, překážkou však byla tehdejší těžba hadce. Chráněné území zde bylo vyhlášeno 31. prosince 1933. K vyhlášení rezervace došlo 11. prosince 1952, státní přírodní rezervaci zde nařídilo ministerstvo kultury 29. listopadu 1988. V roce 2005 pak byla step zařazena mezi oblasti soustavy Natura 2000.

Flóra

Ve skalních štěrbinách roste hadcový specialista – vytrvalá, až 30 cm vysoká kapradina sleziník hadcový, dále třeba podmrvka jižní, která zde dosahuje severní hranice výskytu. Další specialisté na serpentinit jsou třeba trávnička obecná hadcová, divizna brunátná či rozrazil klasnatý, až 40 cm vysoká dekorativní rostlina s klasem modrofialových květů. Na stepi se vyskytují z ohrožených druhů třeba podmrvka hadcová nebo sleziník nepravý a mnoho dalších.

Pokusy zalesnit části s hlubší vrstvou půdy skončily většinou výsadbou borovice lesní. Kromě nich zůstaly starší hadcové sleziníkové doubravy. V jejich podrostu dominuje dřišťál obecný, až 3 metry vysoký trnitý keř, a z bylinného patra vzácný penízek horský, který roste na Čertově ocasu.

Fauna

Zdejší fauna byla prozkoumána už ve 30. letech 20. století. Výsledky průzkumu pak vedly k vyhlášení chráněného území. Vyskytuje se tu třeba 91 ze 107 středoevropských druhů mravenců a mnohé další hmyzí druhy, často vázané na zdejší specifické rostliny, tu mají svou severní hranici výskytu.

Žije tu přes 60 % našich mravenců, najdete tu především stepní a teplomilné druhy mravenců, jako je Plagiolepis vindobonensis, Camponotus aethiops a další, často bez českého názvu. Z bezobratlých tu za slunečných dnů poletuje vzácný, žlutočernému motýlu podobný dravec ploskoroh pestrý, loví zde také známá kudlanka nábožná. Daří se tu i vzácným teplomilným pavoukům, například běžníku Ozyptila kotulai a běžníku mramorovanému.

Další blanokřídlý hmyz tu zastupují žahalky podobné vosám, brouky třeba teplomilní střevlíci. Jednou z nejvzácnějších zdejších kobylek je kobylka révová, pravidelně si zde své pasti staví místní vzácný mravkolev Dystoleon tetragrammicus.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 108,94 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz