Mionší

, Tel.: +420 571 654 293, beskydy@nature.cz
/Příroda - 
Stezka podél rezervace je otevřena vždy od 1. června do 15. září. Pokud ji absolvujete, budete mít za sebou převýšení asi 300 metrů.

V roce 1988 byla kvůli zachování přírodního prostředí zrušena naučná stezka uvnitř pralesa a v současnosti je veřejnosti vstup do nitra rezervace zakázán.

Prales býval součástí těšínského panství, své majitele tak často střídal. Na konci 19. století jej získal do svého vlastnictví Bedřich Habsburský, známý též jako „markýz Gero“. V tomto nádherném prostředí si nechal vybudovat loveckou chatu, z níž často a rád vyrážel na lov tetřevů a jelenů.

První územní ochrana pralesa započala již v roce 1922. Státní přírodní rezervací byl vyhlášen v roce 1954. V roce 1988 pak byla zrušena zdejší naučná stezka a vstup do národní rezervace byl pro veřejnost zakázán.

Název pralesa vznikl pravděpodobně jako nářeční varianta slova „menší“, lze ho tedy chápat jako „menší než ostatní lesy“.

Flóra

Rezervace se porostní výstavbou a druhovým složením přibližuje původním karpatským jedlobukovým pralesům. Roste tu buk lesní, jedla bělokorá, javor klen a u vrcholu Úplaz i smrk ztepilý. Dále tu roste lýkovec jedovatý, zimolez černý, rybíz alpinský a srstka angrešt.

Co se týče výskytu hub, patří Mionší k nejvýznamnějším lokalitám v republice. Daří se tu například chorošovitým houbám ohňovce a outkovce.

Fauna

V Mionší žije 110 druhů obratlovců, z toho 73 druhů ptáků. Létá tu například datlík tříprstý, strakapoud, kulíšek nejmenší, lejsek šedý či čáp černý. Vzácný je výskyt puštíka bělavého a tetřeva hlušce. Díky blízkosti slovenských pohoří se tu objevují i velké šelmy jako rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk obecný.

Zajímavostí je výskyt modrého slimáka modranky karpatské. Dále tu žije vzácný druh mola Scardia boletella, který se vyvíjí ve dřevě buků.

Název správy Správa CHKO Beskydy
Adresa Nádražní 36
Město Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 169,70 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz