Milešovka (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Na vrcholu Milešovky sídlí už od roku 1905 meteorologická observatoř AV ČR, dále tu jsou různá telekomunikační zařízení a další objekty, které rozhodně nemají příznivé účinky na vrcholovou část rezervace. Milešovka je vyhledávaným turistickým cílem a rozhledovým bodem.

Milešovka je národní přírodní rezervací od roku 1951. V roce 2013 byla národní přírodní rezervace vyhlášena ještě jednou kvůli sjednocení historických údajů o rozloze s realitou.

Flóra

Ze stromů tu roste především dub, v menším množství pak buk, javor a smrk. Na jižním svahu hory můžete zahlédnout i jasan a lípu, na jihovýchodě se pak objevuje i bříza. Z menších rostlin se tu vyskytují lilie zlatohlávek, kosatec bezlistý, plicník lékařský, kapradinka skalní, tařice skalní a medvědice léčivá.

Fauna

Z chráněných druhů obratlovců se v rezervaci Milešovka vyskytuje například mlok skvrnitý, kromě něj tu můžete zahlédnout i výra velkého, plšíka lískového nebo netopýra velkého. Z bezobratlých se uvádí vrásenka pozemní nebo lesní střevlík.

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 25. září 1951
Rozloha území 25,50 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz