Mazák

, Tel.: +420 571 654 293, beskydy@nature.cz
/Příroda - 
Vrchol Lysé hory byl dříve odlesněný a sloužil především pro pastvu ovcí. V současné době na něm stojí 60 metrů vysoký vysílač radiokomunikací, meteorologická stanice, stanice horské služby a tři chaty.

Rezervace na západních svazích Lysé hory, nejvyššího vrcholu Moravskoslezských Beskyd, byla vyhlášena v roce 1956. Roku 2000 byla zvětšena na současných 92,91 hektarů.

Předmět ochrany

Národní přírodní rezervace tu byla vyhlášena za účelem ochrany přirozených lesních společenstev, od květnatých bučin přes smrkové bučny po papratkovou smrčinu.

Flóra

Co se hojnosti výskytu týče, patří prvenství květnatým bučinám, z nichž hlavní dřevinou tu je buk lesní. Nachází se tu i javor klen a zřídka i jedle bělokorá. V bylinném patře roste kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice žláznatá, kyčelnice devítilistá, svízel vonný, vraní oko čtyřlisté, šalvěj lepkavá, žindava evropská, pryšec sladký a pryšec mandloňovitý.

Od nadmořské výšky 800 metrů se čím dál více objevují smrkové porosty, smrk se od 1000 metrů nad mořem stává hlavní dřevinou. Bylinnému patru dominuje papratka horská. Dalšími rostlinami jsou třtina chloupkatá, borůvka, šťavel kyselý, kapraď rozložená, podbělice alpská, sedmikvítek evropský, čípek objímavý, mléčivec alpský, věsenka nachová a pstroček dvoulistý.

Fauna

Díky téměř neporušeným ekosystémům tu má svůj domov velké množství ohrožených a vzácných druhů živočichů. Pravidelně se tu objevuje například rys ostrovid. Z ptactva se tu dá zahlédnout třeba datel černý, strakapoud bělohřbetý, krutihlav obecný, puštík bělavý, čáp černý, tetřev hlušec nebo jeřábek lesní. Z ostatních živočichů se tu vyskytují ropuchy obecné, skokani hnědí nebo mloci skvrnití.

Název správy Správa CHKO Beskydy
Adresa Nádražní 36
Město Rožnov pod Radhoštěm
PSČ 756 61
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 92,91 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz