Lovoš

, Tel.: +420 416 574 611, cstred@nature.cz
/Příroda - 
Už od 19. století je vrchol Velkého Lovoše vyhledávaným turistickým cílem. Z vyhlídkové plošiny, která se na něm nachází, je vidět Milešovka, Kletečná, Ostrý, Sutomský vrch, Boreč, Ovčín, Košťálov, Jezerka, Hazmburk, Radobýl, Deblík, Plešivec, Říp, Polabská nížina, Lovosice, Píšťanské jezero a další zajímavosti.

V chatě na vrcholu si můžete zakoupit drobné občerstvení nebo i pohledy a turistickou známku. Ani delší pobyt není problém, v chatě se může ubytovat až 16 osob.

Vrcholy Velký a Malý Lovoš se od sebe liší nejen názvem, výškou a tvarem, ale také geologickým složením. Velký Lovoš je tvořený čedičem, Malý vznikl ze znělce.

Národní přírodní rezervace Lovoš byla na výměře 49,99 hektarů vyhlášena v roce 1948.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou společenstva skal a sutí, travnatých stepí a lesostepí s typickými druhy rostlin a živočichů.

Flóra

Rozdíly v geologickém složení obou vrcholů se promítají i do vegetace, která je na čedičovém podkladu výrazně pestřejší. Naprostou většinu rezervace, asi 80 % celé plochy, pokrývá listnatý les. Ze zvlášť chráněných rostlinných druhů tu roste například bělozářka liliovitá, třemdava bílá, divizna brunátná, koniklec luční český, modřenec tenkokvětý, kosatec bezlistý a kavyl Ivanův.

Fauna

Chráněné druhy se vyskytují i mezi živočichy, kteří zde žijí. Patří k nim například zmije obecná, strnad zahradní nebo plch velký. Dále je tu k vidění celá řada druhů motýlů a brouků.

 

Název správy Správa CHKO České středohoří
Adresa Michalská 260/14
Město Litoměřice
PSČ 412 01
Datum vyhlášení 21. listopadu 1948
Rozloha území 74,53 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz