Lichnice – Kaňkovy hory

, Tel.: +420 466 797 580, zelhory@nature.cz
/Příroda - 
Lichnice – Kaňkovy hory jsou druhou největší ze tří rezervací v Pardubickém kraji. Ačkoliv jde o pahorkatinu, nese rezervace jméno hory, protože z Čáslavska a Kutnohorska tvoří se „železnou“ pahorkatinou výraznou dominantu severního až východního obzoru. Část západního hřebene v okolí zříceniny hradu Lichnice je přerušená dvěma hlubokými roklemi, a to Lovětínského a Zlatého potoka.

Celkově v rezervaci převládají přírodě blízká lesní společenství většinou květnatých a běžných bučin. Ostatní typy lesů se uplatňují jen na malých plochách, ale kvalita celku je tak unikátní, že se stal státní genetickou bankou pro buk lesní, javor klen, jasan ztepilý a jilm horský.

Pahorkatinu brázdí četné erozní útvary a někde stopy svahových pohybů. Zajímavý geologický útvar je tzv. kamenná „řeka“, která „stéká“ po svahu vrchu Krkaňky směrem do údolí. Vrch je vysoký 567 m n. m. a je z dálky rozpoznatelný díky telekomunikační věži.

Území je zoologicky bohaté. Například průzkum severozápadního svahu Lovětínské rokle z let 1998/99 zjistil výskyt 689 druhů motýlů. Širší průzkum pak v rezervaci odhalil 135 druhů obratlovců, 92 druhů ptáků a 31 druhů savců.

NPR je přístupná po značených turistických cestách. Vedou buď z Třemošnice od severozápadu nebo od jihovýchodu z rekreační oblasti kolem města a vodní nádrže Seč. Použít lze také naučnou stezku Krajem Železných hor.

Oblast byla vyhlášena rezervací 26. července 1955 na celkové ploše 384 ha.

Flóra

Krajinářsky cenné území středních Železných hor pokrývají zbytky přírodě blízkých lesních společenstev. Na skalních výchozech roste rozchodník ostrý a sleziník severní. V lesích pak třeba žindava evropská, kokořík přeslenitý, vranec jedlový, samorostlík klasnatý, lýkovec jedovatý a u vodních toků mokrýš vstřícnolistý.

Fauna

Z měkkýšů zde žije například zuboústka sametová a skalnice kýlnatá. V tocích se nachází rak říční a v Lovětínské rokli je početný mlok skvrnitý. Od roku 1955 zde pravidelně hnízdí výr velký, v bukových lesích datel černý, holub doupňák, lejsek malý a na okrajích lesů strakapoud prostřední.

Název správy Správa CHKO Železné hory a KS Pardubice
Adresa Náměstí 317
Město Nasavrky
PSČ 538 25
Datum vyhlášení 26. července 1955
Rozloha území 343,88 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz