Libický luh

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Ekosystém národní přírodní rezervace byl negativně ovlivněn výstavbou dálnice D11. Dalším nepříznivým vlivem bylo, a stále je, nešetrné lesní hospodaření.

Mezi chráněné přírodní výtvory byla oblast zařazena v roce 1985, do seznamu národních přírodních památek byla přepsána v roce 1992.

Předmět ochrany

Důvodem vyhlášení chráněného území byl zachovalý lužní les s ohroženými a chráněnými druhy rostlin a živočichů.

Flóra

Ve stromovém patře převažuje dub letní a kromě něj tu rostou i jasan ztepilý, habr obecný a další dřeviny. V podrostu se objevuje sasanka hajní, sasanka pryskyřníkovitá a violky. Na části území se nacházejí také louky, které vyžadují pravidelné kosení.

Fauna

Nedílnou součástí chráněného území jsou i typičtí živočichové, ze kterých tu žijí například páchník hnědý, roháč obecný, hnědásek osikový nebo čáp černý.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 1. května 1985
Rozloha území 410,33 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz