Křivé jezero - národní přírodní rezervace

, Tel.: +420 519 510 585, palava@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace ochraňuje zbytky lužního lesa pod Pálavou, který se vyhnul osudu lesů na západ od rezervace. Ty byly zaplaveny vodními nádržemi Nové Mlýny.

Národní přírodní rezervace Křivé jezero vznikla 9. srpna 1973.

Předmět ochrany

Úkolem rezervace je zachovat část nivy s přirozeným charakterem říčního koryta a také porosty tvrdého a měkkého luhu, lužní louky, nelesní mokřadní a vodní společenstva a odříznutý meandr Dyje. Zároveň je rezervace významnou ornitologickou oblastí.

Flóra

Na některých místech jsou zachovány porosty tvrdého luhu s jasanem úzkolistým, jilmem vazem a dubem letním, na vlhčích místech se pak vyskytují spíše porosty měkkého luhu s vrbou bílou a topolem bílým. V rezervaci se nachází i místa, na kterých byly původní porosty nahrazeny topolem kanadským. Roste tu několik druhů zvláště chráněných rostlin – hrachor bahenní, kosatec sibiřský, ožanka čpavá, pryšec bahenní, violka slatinná, šišák hrálolistý a žluťucha slatinná.

Fauna

I mezi živočichy se tu vyskytují významné druhy. Oblast je charakteristická velkým počtem obojživelníků, vidět zde můžete rosničku zelenou, skokana ostronosého, skokana menšího nebo skokana skřehotavého. Žije tu i kriticky ohrožený čolek velký. Z ptáků se zde vyskytují orel mořský, luňák červený, luňák hnědý nebo čáp bílý. Poslední dobou se tu pravidelně objevuje i bobr evropský.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 14. září 1973
Rozloha území 104,21 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz