Krumlovsko-rokytenské slepence

, Tel.: +420 515 321 064, infocentrum2@seznam.cz
/Příroda - 
Území přírodní rezervace patří do Rokytenské pahorkatiny z načervenalých prvohorních slepenců na okraji Boskovické brázdy.

Od železniční zastávky a Moravského Krumlova byla přes rezervaci zřízena modře značená turistická stezka. Vede podél koryta řeky k obci Rokytná až k Budkovicím u přírodní památky Budkovické slepence a dále až do Ivančic.

Od října 2007 návštěvníky provádí národní přírodní rezervací naučná stezka. Měří 15 km, má 12 informačních panelů s mapovým přehledem a zajímavými informacemi. Třeba o historii města a zámeckém parku, ze kterého stezka vychází, hradišti Rokyten, řece Rokytné, Mariánské studánce a rezervaci jako takové.

Území přírodní rezervace patří do Rokytenské pahorkatiny z načervenalých prvohorních slepenců na okraji Boskovické brázdy.
Od železniční zastávky a Moravského Krumlova byla přes rezervaci zřízena modře značená turistická stezka. Vede podél koryta řeky k obci Rokytná až k Budkovicím u přírodní památky Budkovické slepence a dále až do Ivančic.
Od října 2007 návštěvníky provádí národní přírodní rezervací naučná stezka. Měří 15 km, má 12 informačních panelů s mapovým přehledem a zajímavými informacemi. Třeba o historii města a zámeckém parku, ze kterého stezka vychází, hradišti Rokyten, řece Rokytné, Mariánské studánce a rezervaci jako takové.

NPR Krumlovsko-rokytenské slepence byla vyhlášena 1. června 2005 na 86,58 hektarech.

Flóra

Kromě stepí tu najdete lesy, kde rostou všechny u nás přirozeně se vyskytující druhy dubů, často promísené habrem obecným. Na stinných nebo severních svazích rostou jako protipól teplomilné vegetaci tzv. reliktní lipiny, památka na dobu ledovou. Hlavními dřevinami v nich jsou obě naše lípy – srdčitá a velkolistá.

Z nejvýznamnějších druhů vyšších rostlin sem patří endemický hvozdík moravský. Další jsou to například řeřišničník skalní, pískavice thesalská, pryskyřník ilyrský nebo výrazně a v několika barvách kvetoucí kosatec nízký. Dále tu roste například oměj jedhoj či devaterka rozprostřená.

Fauna

Bezobratlí tu mají jako zástupce kudlanku nábožnou, vyskytuje se tu i žlutočerný dravec s motýlími tykadly ploskoroh pestrý, který za letu loví hmyz i kopuluje, nebo až přes pět centimetrů velký otakárkovitý motýl pestrokřídlec podražcový, žijící jen několik letních týdnů.

Dále tu žije vzácný krasec uherský, tesařík obrovský a v přirozené části řeky Rokytné byl potvrzen výskyt až 10 cm velké škeble ohroženého velevruba malířského. Z vnějšku nenápadný mlž má vnitřek lastury potažený perletí.

Z vyšších živočichů se tu daří ještěrce zelené, užovkám obojkové a hladké i ropuše velké. Z ptáků je to třeba strnad luční, sova pálená, dudek chocholatý, výr a krkavec velký.

Kromě stepí tu najdete lesy, kde rostou všechny u nás přirozeně se vyskytující druhy dubů, často promísené habrem obecným. Na stinných nebo severních svazích rostou jako protipól teplomilné vegetaci tzv. reliktní lipiny, památka na dobu ledovou. Hlavními dřevinami v nich jsou obě naše lípy – srdčitá a velkolistá.
Z nejvýznamnějších druhů vyšších rostlin sem patří endemický hvozdík moravský. Další jsou to například řeřišničník skalní, pískavice thesalská, pryskyřník ilyrský nebo výrazně a v několika barvách kvetoucí kosatec nízký. Dále tu roste například oměj jedhoj či devaterka rozprostřená.
Bezobratlí tu mají jako zástupce kudlanku nábožnou, vyskytuje se tu i žlutočerný dravec s motýlími tykadly ploskoroh pestrý, který za letu loví hmyz i kopuluje, nebo až přes pět centimetrů velký otakárkovitý motýl pestrokřídlec podražcový, žijící jen několik letních týdnů.
Dále tu žije vzácný krasec uherský, tesařík obrovský a v přirozené části řeky Rokytné byl potvrzen výskyt až 10 cm velké škeble ohroženého velevruba malířského. Z vnějšku nenápadný mlž má vnitřek lastury potažený perletí.
Z vyšších živočichů se tu daří ještěrce zelené, užovkám obojkové a hladké i ropuše velké. Z ptáků je to třeba strnad luční, sova pálená, dudek chocholatý, výr a krkavec velký.

Název správy Správa CHKO Pálava a Krajské středisko Brno
Adresa Kotlářská 51
Město Brno
PSČ 602 00
Datum vyhlášení 1. června 2005
Rozloha území 86,58 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz