Králický Sněžník (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 465 323 150, info@kralickysneznik.net
/Příroda - 
Do rezervace patří hora Králický Sněžník, část západního hřebene po Malý Sněžník a velká část východního hřebene. Ochrana byla vyhlášena především kvůli různým typům biotopů.

Přírodu Králického Sněžníku můžete blíže poznat na naučné stezce s 15 zastaveními, která začíná na parkovišti v obci Dolní Morava v nadmořské výšce 695 metrů. Po žlutě značené turistické stezce vede trasa údolím řeky Moravy až k jejímu prameni, který se nachází pod vrcholem Králického Sněžníku. Od pramene Moravy pokračuje stezka po červené turistické značce nad Adéliným pramenem, kde se barva značení mění opět na žlutou. Délka stezky je přibližně 14 kilometrů a během cesty je překonáno převýšení 685 metrů. Symbolem naučné stezky je silueta slůněte, a to podle sochy, která od roku 1932 stojí kousek od vrcholu Králického Sněžníku.

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990.

Flóra

U vrcholu Králického Sněžníku je primární alpínské bezlesí, na místech, kde je v zimě málo sněhu, se nachází vyfoukané alpínské trávníky a alpínská vřesoviště. Na svazích, kde se přes zimu drží vysoká sněhová pokrývka, jsou velké plochy vysokostébelných alpínských trávníků.

Od 1100 do 1350 metrů nad mořem se vyskytují horské smrčiny, často pralesovitého typu, jsou to především horské třtinové smrčiny a papratkové smrčiny. Na východním hřbetu se u otevřených vrchovišť nachází rašelinné smrčiny. Čím více se snižuje nadmořská výška, tím častěji lze vidět acidofilní bučiny, v menším množství se tu nachází i květnaté bučiny a horské klenové bučiny.

V oblasti rezervace roste dlouhá řada běžných, ale i vzácných horských rostlin. Daří se tu různým druhům trav, jako je například metlice trsnatá, metlička křivolaká nebo bojínek švýcarský. Dalšími rostlinami jsou brusnice borůvka, vřes obecný, brusnice brusinka, violka žlutá sudetská či mochna zlatá.

K nejvzácnějším rostlinám, které tu rostou, patří prasetník jednoúborový a kokrhel sličný. Vzácný je i výskyt stračky vyvýšené, řeřišnice hořké Opicovy, bradáčku srdčitého nebo kyhanky sivolisté. Dříve se tu objevovaly i sasanka narcisokvětá nebo šabřina tatarská, ale ty už byste tu v současnosti hledali asi jen marně. Mramorová skála na polské straně je jediným místem, kde vedle Karpat roste tráva pěchava tatranská.

Fauna

Stejně jako je rezervace bohatá na flóru, je bohatá i na faunu. Mezi většími zvířaty, která zde žijí, se vyskytuje například jelen lesní, srnec obecný, kamzík horský, liška obecná nebo jezevec lesní. Dříve bývala rezervace domovem i větších šelem, jako je medvěd, vlk a rys ostrovid, ale ti byli v této oblasti v minulosti zcela vyhubeni. Občas se sem ale přeci jen nějaká šelma zatoulá, a to pravděpodobně z Karpat.

Místní jeskyně jsou vyhledávané hned několika druhy netopýrů. Viděno tu také bylo velké množství ptáků – krkavec velký, datel černý, datlík tříprstý, kos horský, pěvuška podhorní, sýkorka uhelníček, králíček obecný či skorec vodní. Vyskytuje se tu i vzácný lesní kur jeřábek lesní. Sovy tu zastupují kulíšek nejmenší, sýc rousný, puštík obecný a výr velký.

Název správy Správa CHKO Orlické hory a KS Hradec Králové
Adresa Dobrovského 332
Město Rychnov nad Kněžnou
PSČ 516 01
Datum vyhlášení 14. prosince 1990
Rozloha území 1 694,67 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz