Kohoutov

, Tel.: +420 313 251 180, krivoklat@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace se rozkládá na pravém svahu Ostroveckého potoka v nadmořské výšce 420 až 576 metrů a její celé území je pokryté lesními porosty.

Národní přírodní rezervace vznikla vyhláškou ministerstva školství a kultury 7. května 1966.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou typické lesní porosty s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.

Flóra

Ve stromovém patře dominuje buk lesní, vedle něj se objevují ještě dub zimní, lípa malolistá, javor mléč a jasan ztepilý. V bylinném patře rostou v největším počtu kyčelnice cibulkonosná a bažanka vytrvalá. Vedle nich se tu vyskytuje i ječmenka evropská či pšeníčko rozkladité.

Fauna

Významnými zástupci živočichů jsou holub doupňák, čáp černý, srnec obecný, jelen lesní, prase divoké, muflon obecný a velké množství bezobratlých.

Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 7. května 1966
Rozloha území 30,05 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz