Koda (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 311 681 713, ceskras@nature.cz
/Příroda - 
Koda je oblíbeným turistickým cílem. Jednou z nejvyhledávanějších cest je žlutě značená trasa směrem od železniční zastávky v Srbsku proti proudu Kodského potoka, po které můžete dojít buď ke Koněpruským jeskyním, nebo pokračovat po modře značené trase do Tetína.

Národní přírodní rezervaci Koda vyhlásilo 13. března 1952 ministerstvo školství, věd a umění.

Předmět ochrany

Důvodem vyhlášení národní přírodní rezervace byla ochrana krajinného rázu s typickými druhy rostlin a živočichů.

Flóra

V rezervaci, pro kterou je typický lužní a suťový les, se na několika místech vyskytují i vzácné a ohrožené rostliny. K nim patří například kriticky ohrožený včelník rakouský, který roste především v Kodské a Císařské rokli. Dále se tu vyskytují šalvěj hajní, hlaváč žlutavý, kostřava waliská, smělek štíhlý, bokoplodka kostrbatá nebo děrkavka istrijská. V Císařské rokli rostou navíc i velmi vzácné houby káčovka ploská, bolinka ploská a muchomůrka Beckerova.

Fauna

Žije tu velké množství plžů, motýlů, brouků a teplomilných včel. Na území žije například i kriticky ohrožený čolek velký, skokan skřehotavý, zmije obecná, užovka podplamatá, užovka hladká, slepýš křehký a ještěrka obecná. V rezervaci hnízdní 7 druhů kriticky ohrožených ptáků – luňák červený, luňák hnědý, mandelík hajní, morčák velký, sokol stěhovavý, zedníček skalní a orel mořský.

 

Název správy Správa CHKO Český kras
Adresa Karlštejn č. p. 85
Město Karlštejn
PSČ 267 18
Datum vyhlášení 13. března 1952
Rozloha území 463,64 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz