Kněžičky

, Tel.: +420 315 728 061, kokorin@nature.cz
/Příroda - 
Národní přírodní rezervace Kněžičky není přístupná veřejnosti, vstup do ní je celoročně zakázán.

Velká část rezervace byla chráněná už od roku 1948, národní přírodní rezervace Kněžičky ale oficiálně vznikla až 1. září 2006 spojením tří chráněných oblastí.

Předmět ochrany

Rezervace má chránit a zachovávat společenstva teplomilných doubrav a teplomilná stepní a lesostepní společenstva na slínovcovém podkladě.

Flóra a fauna

Podstatnou část rezervace zabírá šípáková doubrava s duby pýřitými, známými též jako šípáky. Významnými rostlinami jsou kamejka modronachová, hadilka obecná, violka nízká, ledenec přímořský, hvězdnice zlatohlávek, sasanka lesní, pcháč bělohlavý, lněnka lnolistá nebo hořec brvitý. Najdete tu také několik vzácnějších druhů hub.

V rezervaci se chovají mufloni a daňci. Dalšími důležitými obyvateli jsou ptáci dudek chocholatý, krutihlav obecný, ťuhýk obecný, pěnice vlašská, strakapoud prostřední, datel černý či lejsek bělokrký.

Název správy Správa CHKO Kokořínsko
Adresa Česká ul. 149
Město Mělník
PSČ 276 01
Datum vyhlášení 1. září 2006
Rozloha území 89,17 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz