Kladské rašeliny

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace na souboru pěti rašelinišť v okolí Kladské leží v nadmořských výškách 800 až 930 m a dohromady měří kolem 300 ha. Největší je Tajga, ležící západně od obce za Kladským rybníkem, dalšími jsou Paterák, Lysina, Malé rašeliniště a Husí les.

Naučná stezka Kladská vede dřevěným chodníkem po okraji rezervace, rybníka a rašeliniště Tajga. Je 1,6 km dlouhá a po obvodu chodníku najdete četná odpočívadla a vyhlídková místa. Část je bezbariérová. Kromě toho územím mezi rašeliništi vedou turistické stezky, a to zelená, červená a modrá.

Části NPR Kladské rašeliny:

  • Husí les – katastrální území Mariánské Lázně, výměra 14,93 ha, nadmořská výška 800–810 m n. m.
  • Lysina – katastrální území Lázně Kynžvart, výměra 42,90 ha, nadmořská výška 922–955 m n. m.
  • Malé rašeliniště – katastrální území Prameny, výměra 7,11 ha, nadmořská výška 823–827 m n. m.
  • Paterák – katastrální území Lázně Kynžvart, Prameny, Vranov u Rovné, výměra 93,30 ha, nadmořská výška 816–836 m n. m.
  • Tajga – katastrální území Mariánské Lázně, Prameny, výměra 133,39 ha, nadmořská výška 797–836 m n. m.

Národní přírodní rezervace v CHKO Slavkovský les byla vyhlášena již na silvestra roku 1933. Dělí se na pět částí zvaných Tajga (poblíž Kladského rybníka, rozloha 133 ha), Paterák (93 ha), Lysina (43 ha), Husí les (15 ha) a Malé rašeliniště (7 ha).

Flóra

Většinu vrchovišť pokrývají pralesovité porosty borovice blatky a podmáčené smrčiny se smrkem ztepilým. Jen v části Lysina nahradila blatku borovice bažinná. Jiným dřevinám se tu nedaří, snad s občasnou výjimkou v podobě olše lepkavé a břízy pýřité. Podrost tvoří mechorosty, hlavně rašeliníky prostřední, červený a Russowův.

Bylinné patro pod porostem blatky zastupují suchopýr pochvatý, keříčkovitá brusnice borůvka, brusnice brusinka, vřes obecný, šicha černá a klikva bahenní. Na chudých půdách tu roste masožravá rosnatka okrouhlolistá.

Fauna

Málo přístupné prostory Kladských rašelinišť jsou domovem také mnohých živočišných druhů. Nejvýznamnějším je drobný motýl perleťovec severní. Vyskytuje se pouze na rašeliništích a v jejich nejbližším okolí na plochách, kde roste klikva. Z dalších motýlů tu lze potkat lišaje borového, žluťáska borůvkového, perleťovce mokřadního a modráska černolemého.

Hojní jsou v Kladských rašelinách například draví brouci střevlíci. Třícentimetrový modře opalizující střevlík fialový rezignoval na létání. V noci vychází na lov, kde kromě jiných brouků loví i malé slimáky. Z dalších tu žijí ještě střevlíci zlatolesklí, lesní a střevlíček obecný.

Z plazů se v rezervaci daří třeba užovce obojkové a zmiji obecné. Významnou část místní fauny tvoří desítky ptačích druhů. Například tetřev hlušec, čáp a datel černý, datlík tříprstý či strakapoud velký.

Savce tu reprezentuje jelen lesní, jelen sika či prase divoké. Od roku 1996 se v málo přístupných lesích usídlil rys ostrovid.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 264,60 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz