Karlovské bučiny

, Tel.: +420 482 428 999, jizhory@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace se rozkládá na návětrné straně Ještědského hřbetu, čímž jsou ovlivněny i zdejší klimatické podmínky. Průměrně zde za rok spadne 850 milimetrů srážek a průměrná roční teplota činí 6,5 °C.

Karlovské bučiny byly vyhlášeny přírodní rezervací v roce 1972. Od roku 1992 patří do kategorie národních přírodních rezervací.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je jedinečný ekosystém květnatých bučin se zachovalou typickou květenou.

Flóra

Národní přírodní rezervace se od svého nejbližšího okolí odlišuje skladbou stromového patra. Zatímco v jiných lesních komplexech převažuje smrk, v rezervaci Karlovské bučiny patří prvenství listnatým lesům, především pak buku lesnímu. Vedle něj tu rostou i javor klen, jasan ztepilý a lípa malolistá.

V bylinném podrostu se vyskytuje dlouhá řada velmi cenných druhů, jako je například měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlávek, áron plamatý, okrotice červená, okrotice bílá, korálice trojklanná nebo kruštík drobnolistý.

Fauna

V rezervaci žijí živočichové typičtí pro krajinu květnatých bučin. Hnízdí zde datel černý, strakapoud velký a žije zde jelení a srnčí zvěř.

Název správy Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
Adresa U Jezu 10
Město Liberec
PSČ 460 01
Datum vyhlášení 20. března 1973
Rozloha území 42,19 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz