Jezevčí vrch

, Tel.: +420 487 762 356, luzhory@nature.cz
/Příroda - 
Na špičku Jezevčího vrchu se můžete dostat hned ze dvou směrů. Cestou k vrcholu můžete obdivovat například netradiční pískovcový suk Panenský kámen nebo rašeliniště Mařeničky.

Oblast o výměře téměř 80 hektarů leží v nadmořské výšce od 418 do 665 metrů.

Státní přírodní památka Jezevčí vrch vznikla vyhláškou Ministerstva kultury a informací v roce 1967, na národní přírodní památku byla přejmenována v roce 1992, od roku 1999 je v kategorii národních přírodních rezervací.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zachování typického smíšeného lesa s charakterem květnatých bučin a suťových lesů a také uchování typických druhů rostlin a živočichů.

Flóra

Pod vrcholem se na svazích vyskytují květnaté bučiny, které jsou pro tuto oblast typické. Ve stromovém patře převládá buk lesní, vedle něj tu rostou ještě javor klen, jasan ztepilý, habr obecný, smrk ztepilý, jilm horský a ojediněle i jedle bělokorá. Bylinné patro je tvořeno druhy typickými pro květnaté bučiny – bažankou vytrvalou, kyčelnicí cibulkonosnou, kyčelnicí devítilistou, mařinou vonnou a vraním okem čtyřlistým. Významný je i porost měsíčnice vytrvalé.

Fauna

Na území rezervace bylo napočítáno 162 druhů bezobratlých živočichů a 78 druhů obratlovců. K významným představitelům této oblasti patří střevlík nepravidelný, výr velký, volavka, čáp černý, jestřáb lesní či káně lesní. Žije tady i kuna skalní, lasice hranostaj, lasice kolčava, tchoř tmavý, jezevec lesní, norník rudý nebo třeba veverka obecná.

Název správy Správa CHKO Lužické hory
Adresa Školní 12
Město Jablonné v Podještědí
PSČ 471 25
Datum vyhlášení 18. listopadu 1967
Rozloha území 80 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz