Jezerka (národní přírodní rezervace)

, Tel.: +420 475 220 525, labpis@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace je položena v nadmořské výšce 348–705 metrů, jejím nejnižším místem je Vesnický potok a nejvyšším vrchol Jezeří.

V těsné blízkosti jižního okraje rezervace, pouhých 50 metrů od něj, se nachází hnědouhelný povrchový lom Československé armády. Lesní porost se už naučil žít i v prostředí velkého zatížení exhalacemi a je schopný znečištění ovzduší čelit.

Na místě dnešní rezervace měl v roce 1908 rod Lobkoviců oboru pro chov vysoké zvěře, to znamenalo, že zdejší lesní oblast byla vyřazená z lesního hospodářství, její rozvoj tak probíhal téměř přirozeně. Ministerstvo kultury Československé republiky tu v roce 1969 vyhlásilo státní přírodní rezervaci, která se v roce 1992 změnila na národní přírodní rezervaci.

V roce 2001 byla vykácena rozsáhlá plocha bukového lesa uprostřed rezervace.

Flóra

V rezervaci bylo nalezeno kolem 200 druhů rostlin. V lesním porostu převažuje buk, dub, javor, borovice lesní a jeřáb ptačí. Mezi ostatní rostliny, které tu rostou, patří měsíčnice vytrvalá, oměj vlčí, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlavá a koprník štětinolistý. Zajímavostí je výskyt bělozářky liliovité a dřínu obecného, teplomilných rostlin, které se jinde v Krušných horách nevyskytují.

Fauna

V polovině 80. let 20. století proběhl v rezervaci výzkum, při kterém bylo napočítáno 5 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 19 druhů měkkýšů, 63 druhů ptáků a 28 druhů savců. Celkem 24 ze všech zaznamenaných druhů je chráněných.

Počátkem 19. století tu rod Lobkowiczů vysadil daňky, kteří se stále vyskytují na západních svazích. Ve východní části rezervace jsou k vidění mufloni, kteří tu žijí od počátku 20. století.

V rezervaci bylo nalezeno kolem 200 druhů rostlin. V lesním porostu převažuje buk, dub, javor, borovice lesní a jeřáb ptačí. Mezi ostatní rostliny, které tu rostou, patří měsíčnice vytrvalá, oměj vlčí, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlavá a koprník štětinolistý. Zajímavostí je výskyt bělozářky liliovité a dřínu obecného, teplomilných rostlin, které se jinde v Krušných horách nevyskytují.
Název správy Správa CHKO Labské pískovce a KS Ústí nad Labem
Adresa Teplická 424/69
Město Děčín
PSČ 405 02
Datum vyhlášení 17. dubna 1969
Rozloha území 130 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz