Jazevčí

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
Zdejší vegetace se v dobrém stavu udržuje pravidelným kosením. Na nejprudších svazích, kam se technika dostává jen těžko, se uvažuje o pastvě ovcí.

Národní přírodní rezervace byla vyhlášena 24. července 1987.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je krajinářsky cenný komplex typických květnatých druhově bohatých luk s výskytem chráněných a ohrožených zástupců flóry a fauny.

Flóra

Z významných rostlin zde roste tořič čmelákovitý Holubyho, rudohlávek jehlancovitý, hlavinka horská, pětiprstka žežulník, prstnatec plamatý sedmihradský, prstnatec bezový, vstavač kukačka, vstavač mužský, vstavač osmahlý nebo zvonek hadincovitý.

Fauna

Živočichy zde zastupuje velké množství druhů bezobratlých, především hmyzu. Rezervace je i významným hnízdištěm ptáků, objevují se tu například chřástal polní, křepelka polní, pěnice vlašská či strnad luční.

 

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 24. července 1984
Rozloha území 99,28 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz