Javořina

, Tel.: +420 577 119 626, bilekarp@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace se rozkládá na severním svahu Velké Javořiny, která je se svou nadmořskou výškou 970 metrů nejvyšším vrcholem Bílých Karpat. Chráněné území navazuje na rezervaci Veľká Javorina na slovenské straně.

Ochranný režim v této oblasti byl vyhlášen už v dobách Lichtenštejnů, konkrétně v roce 1909. Národní přírodní rezervace Javořina vznikla vyhláškou Ministerstva životního prostředí 31. prosince 1933.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je bukový prales s javory a jasany zakrslého a částečně keřovitého vzrůstu.

Flóra

V podrostu se vyskytují sněženka podsněžník, dymnivka dutá, kapradina laločnatá, mléčivec alpský, měsíčnice vytrvalá či vrbovka alpská.

Fauna

Živočichy v rezervaci zastupují například ještěrka živorodá, mlok skvrnitý, strakapoud bělohřbetý, kos horský, lejsek bělokrký, rehek zahradní, linduška luční, bramborníček hnědý nebo vlahovka karpatská. Na území Javořiny bylo dosud napočítáno 38 druhů pavouků.

Název správy Správa CHKO Bílé Karpaty a KS Zlín
Adresa Nádražní 318
Město Luhačovice
PSČ 763 26
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 165,87 ha

 
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz