Chlumská stráň

, Tel.: +420 313 251 180, krivoklat@nature.cz
/Příroda - 
V roce 2009 se Chlumecká stráň zařadila k evropsky významným lokalitám soustavy Natura 2000.

V těsné blízkosti rezervace leží přírodní park Hřešislavská a CHKO Křivoklátsko.

Národní přírodní rezervace Chlumská stráň byla v údolí Berounky vyhlášena už v první polovině 20. století, přesně 31. prosince 1933.

Flóra

Vedle typického tisu červeného roste ve stromovém patře také jedle bělokorá, jalovec obecný, jeřáb muk, jeřáb břek, jiml vaz, javor klen, javor mléč, javor babyka, lípa malolistá, dub zimní, habr obecný nebo jilm drsný.

V keřovém patře se vyskytují hloh a líska obecná, bylinné patro se odvíjí od typu společenstva – v reliktních borech je mechový porost, v porostech zakrslých doubrav roste tolita lékařská. K významným rostlinám, které se tu dají spatřit, se řadí i lilie zlatohlavá, bělozářka větvitá, dymnivka dutá nebo prvosenka jarní.

Fauna

Pro rezervaci je typický výskyt živočichů, jako jsou mlok skvrnitý, ropucha obecná, ještěrka živorodá a zmije obecná. Z ptáků se tu objevují především výr velký, puštík obecný, kalous ušatý, u vodních ploch i ledňáček říční a břehule říční.

Název správy Správa CHKO Křivoklátsko
Adresa Zbečno č. p. 5
Město Zbečno
PSČ 270 24
Datum vyhlášení 13. srpna 1992
Rozloha území 150,41 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz