Chejlava

, Tel.: +420 374 611 021, ceskyles@nature.cz
/Příroda - 
Chráněný les má pralesovitý charakter na buližníkovém podkladu. Buližník se vyskytuje především v severní části rezervace a také na jejím západním okraji.

Správcem rezervace je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Národní přírodní rezervace Chejlava byla vyhlášena v roce 1933. První zmínka o ochraně porostu v této oblasti pochází ale už z roku 1925.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je hlavně původní bukový porost, vedle buku tu roste i javor klen, dub a smrk.

Flóra

Z flóry tu převažuje buk lesní, roste tady však i lípa velkolistá a javor klen. Bylinné patro zastupuje bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosá, mařinka vonná a lýkovec jedovatý. Vzácně se tu vyskytuje lilie zlatohlávek a oměj vlčí

Fauna

V rezervaci bylo při výzkumu napočítáno 211 druhů živočichů. Na východním okraji se daří velkému množství měkkýšů, našel se tu čolek horský, ještěrka živorodá a kuňka žlutobřichá. Hnízdí tu také velké množství ptáků, například kalous ušatý, kulíšek nejmenší, výr velký, a vyskytuje se zde také čáp černý, holub doupňák, datel černý či ořešník kropenatý. Ze zástupců savců tu žijí například ježek západní a rejsek malý.

Název správy Správa CHKO Český les a KS Plzeň
Adresa náměstí Republiky 287
Město Přimda
PSČ 348 06
Datum vyhlášení 31. prosince 1933
Rozloha území 25,90 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz