Hůrka u Hranic

, Tel.: +420 556 455 055, poodri@nature.cz
/Příroda - 
Rezervace Hůrka u Hranic je tvořena malým krasovým územím a rozkládá se na dvou geologických rozhraních – na devonských vápencích a karbonských břidlicích.

Národní přírodní rezervace vznikla vyhláškou Ministerstva životního prostředí 23. července 1952.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zachování typických druhů rostlin a živočichů a také zachování krasových jevů.

Flóra fauna

V rezervaci bylo celkem identifikováno 380 druhů vyšších rostlin a více než 130 druhů mechorostů. Ve stromovém patře je k vidění především habr obecný, dub letní, dub zimní, lípa srdčitá, jasan ztepilý a javory. V podrostu se vyskytují prvosenka vyšší, hvězdnatec zubatý, okrotice bílá nebo lilie zlatohlávek.

Z hlediska fauny je nejzajímavější propast a její okolí, ve vodě jezera bylo napočítáno více než 20 druhů organismů.

Název správy Správa CHKO Poodří a Krajské středisko Ostrava
Adresa ul. 2. května 1
Město Studénka
PSČ 742 13
Datum vyhlášení 23. července 1952
Rozloha území 37,45 ha

Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz