Hádecká planinka

, Tel.: +420 516 428 880, morkras@nature.cz
/Příroda - 
Dříve se na území dnešní rezervace těžily vápence, což mělo ve velkém rozsahu dopad na zdejší faunu i flóru. Lesní porost byl navíc ovlivněn i těžbou dřeva a pastvou dobytka. Dalším faktorem, se kterým se rezervace potýká, je i blízkost města Brna, odkud sem proudí mnoho cyklistů i pěších turistů, kteří často nerespektují omezení vstupu a znečišťují přírodu odpadky.

Přes rezervaci vede naučná stezka s názvem Hády a údolí Říčky, která návštěvníky seznámí s přírodními a historickými zajímavostmi jižní části Moravského krasu. Na turisty tady na vyznačených cestách čeká 17 panelů s texty, fotografiemi i barevnými ilustracemi.

Ochrana Hádecké planinky byla vyhlášena v září 1950.

Geologie

Geologické podloží rezervace je tvořeno převážně devonskými a spodnokarbonskými hádsko-říčskými vápenci a křtinskými vápenci. Na vrcholové plošině se dochovala malá část jurských vápenců.

Flóra

Stromové patro z teplomilné vegetace zde reprezentují dub zimní, dub pýřitý, dub cer a jeřáb břek. V keřovém patře roste dřín jarní, brslen bradavičnatý, ptačí zob obecný či hrušeň polnička. Bylinné patro zastupují bělozářka větvitá, kamejka modronachová nebo třeba třemdava bílá. Na okrajích lesů se nachází velké množství chráněných a ohrožených druhů, jako jsou pryšec mnohobarvý, medovník meduňkolistý, oman mečolistý, kosatec různobarvý nebo chrpa chlumní.

Fauna

Ze živočichů se tu vyskytují lišaj dubový, osenice podbělová, roháč velký, sýkora koňadra, sýkora babka, budníček menší nebo pěnice černohlavá. Svůj domov tu mají i malí savci norník rudý a myšice křovinná.

Název správy Správa CHKO Moravský kras
Adresa Svitavská 29
Město Blansko
PSČ 678 01
Datum vyhlášení 2. září 1950
Rozloha území 83,16 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz