Arboretum Šmelcovna v Boskovicích

Šmelcovna, 680 01, Boskovice, Tel.: +420 602 173 936, arboretum@smelcovna.cz
Boskovice/Příroda - Boskovice
Celý areál je přirozenou součástí významného krajinného prvku (VKP) Dva dvory – Šmelcovna, vyhlášeného a registrovaného Geografickým ústavem ČSAV Brno, referátem životního prostředí Okresního úřadu Blansko a městem Boskovice.

Dnes již téměř devíti hektarový, soukromý areál je veřejnosti přístupný, přírodní, naučný a odpočinkový členěný na plochy s přirozeným vegetačním porostem lesa a květnatých luk VKP a na plochy cíleně osázené sortimentem mnoha tisíců kultivarů okrasných rostlin. (listnaté, jehličnaté stromy a keře, popínavé rostliny, vřesovištní, mokřadní a bahenní, okrasné trávy, trvalky a další).

V areálu jsou umístěny upoutávky na evropské dřeviny stromového vzrůstu a na pohádkové bytosti (skřítky, víly, elfy pohádek Vítězslavy Klimtové). S pohádkářkou Vítězslavou Klimtovou nadále spolupracujeme a arboretum je zařazeno mezi osm dalších míst, většinou hradů a zámků, kde se víly a skřítci nacházejí. Zvláštní a nemalou pozornost si zaslouží nově provedené výsadby sortimentu japonských a dlanitolistých javorů, sakur, magnolií, rododendronů a čarověníků jehličnanů.

Modelové výsadby okrasných rostlin jsou doplněny širokým sortimentem ovocných dřevin v obnovovaném historickém jabloňovém sadu. Sortiment jádrového, peckového a bobulového ovoce je rozšířen o okrajové druhy (rakytník, muchovník, kanadské borůvky, kustovnice a další).

  Otvírací dny Čas
15. března - 15. listopadu Út - Ne 9:00 - 17:00
16. listopadu - 14. března Út - Ne Zavřeno

* Vstupné je dobrovolné. Prohlídka a pobyt v arboretu je individuální.
** Poslední prohlídka se doporučuje minimálně 60 minut před ukončením provozní doby.
Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz