Rybníky u HlubokéPopis místa
Rybniční soustava, kterou tvoří především Munický rybník, Podhradský rybník, Poříčský a Podskalský rybník, se nachází jížně od města Hluboká nad Vltavou. Soustavu rybníků u Hluboké tvoří ještě několik dalších méně významných menších rybníků. V okolí je rovněž umístěno několik bažantnic (možnosti lovu a honů).

373 41, Hluboká nad Vltavou
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Rybníky jsou napájeny Munickým potokem a soustavou stok vedoucích z nedalekého rybníka Bezdrev. Tento důmyslný návrh stok umožňuje libovolně regulovat přítok a odtok z těchto rybníků.

Rybníky jsou vystaveny ve dvou pásech; hráze vytváří dvě komunikace vedoucí z Českých Budějovic na Hlubokou. Horní pás tvoří rybníky Munický rybník a Velký Zvolen, dolní pak především Naděje, Poříčský rybník (dnes trvale vypuštěn a vysušen), Podskalský rybník (dnes trvale vypuštěn a vysušen), Podhradský rybník (též Židovský rybník).

Význam komunikace vedoucí po hrázích Velkého Zvolena a Munického rybníka převzala v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století nově zbudovaná silnice vedoucí v bažinaté oblasti těsně pod hrázemi těchto rybníků. Po hrázích Naděje, Poříčského a Podskalského rybníka dnes vede výhradně cyklostezka číslo 12. Na západním konci zátopové oblasti Podskalského rybníka jsou dnes vybudovány sádky.

V největším a nejznámnějším Munickém rybníce roste chráněná kotvice plovoucí a v přestárlých dubech na hrázi byla objevena entomologicky zajímavá společenstva, například brouk z čeledi zlatohlávkovitých – páchník hnědý. Pod hrází Munického rybníka směrem k Podhradskému rybníku leží malý židovský hřbitov.

Munický rybník

Munický rybník se nachází jižně od Hluboké nad Vltavou, jeho rozloha činí 118,5 ha, je napájen Munickým potokem a soustavou stok vedoucích z nedalekého rybníka Bezdrev.

Na jižní straně rybníka se nachází ZOO Ohrada, která využívá rybniční plochy v rámci některých výběhů, především vodního ptactva. Díky rovinatému okolí jsou kolem tohoto rybníka oblíbené procházky či výlety na kolech. Výlov se koná 1x za 2 roky (každý sudý rok) v rámci Jihočeských rybářských slavností a jsou vždy atraktivní podívanou.

Typ Rybník
Rozloha  
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška  
Přítok vody Munický potok
Odtok vody Munický potok


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz