Rolavská vrchoviště

, Tel.: +420 354 624 081, slavkles@nature.cz
/Příroda - 




Oblast je charakteristická řadou jezírek s typickou krajinou, najdete tu porosty borovice bažinné či podmáčené a rašelinné horské smrčiny. Zajímavostí je, že je zde velmi vysoké průměrné roční množství srážek, které činí kolem 1000 mm.

Národní přírodní rezervace Rolavská rašeliniště byla vyhlášena v roce 2012.

Geologie

Žuly krušnohorského plutonu jsou prostoupeny puklinami s cínovým zrudněním v greisenech a greisenisovaných žulách. Nacházejí se tu až osm tisíc let stará a člověkem téměř nedotčená rašeliniště.

Flóra a fauna

Flóra je zastoupena bohatou populací rosnatky anglické. Na východě území najdete jedinou plodnou populaci blatnice bahenní v Krušných horách. Kromě toho tu roste například kyhanka sivolistá, ostřice mokřadní či šicha černá. Z významných zvířat tu můžete potkat tetřeva hlušce, tetřívka obecného či bekasina otavní.

Název správy Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary
Adresa Hlavní 504
Město Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Datum vyhlášení 1. července 2002
Rozloha území 751,15 ha

 


Fotografie a videa


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz