Zámek Letovice

Zámek, 679 61, Letovice, Tel.: +420 602 528 912, zamek-letovice@seznam.cz
Letovice/Památky - Letovice


Popis místa
Letovický zámek ve stejnojmenném městě v okrese Blansko vznikl přestavbou z gotického hradu s bohatou historií. Právě zde byl přeložen známý cestopis Milion od Marca Pola.

Zámek, 679 61, Letovice
Telefon: +420 602 528 912
E-mail: zamek-letovice@seznam.cz
Web: http://www.zamekletovice.cz/

Naplánovat trasu

Z původně dřevěné tvrze ve městě Letovice v okrese Blansko byl vybudován gotický hrad, který zde stál pravděpodobně již ve 13. století. Jeho existence byla ale písemně doložena až v roce 1360, kdy se hrad stal majetkem pánů z Přibyslavi a později pánů z Ronova.

Koncem 17. století se podoba stavby radikálně změnila – hrad byl přestavěn na barokní zámek. Stavební úpravy probíhaly až do poloviny 19. století. Nynější podobu dala zámku maďarská rodina Kálnoky z Köröspatak.

V roce 2004 prodal Alexandr Kálnoky zámek ve velmi špatném stavu boskovickému podnikateli Bohumilu Vavříčkovi, který se ihned pustil do rozsáhlých oprav. V současnosti už je zámek opět přístupný veřejnosti, pořádají se zde prohlídky, výstavy, svatby, koncerty a jiné kulturní akce.

Do celého areálu je možný přístup se psem.

O nejstarší podobě hradu vybudovaného na ostrohu nad přechodem trstenické cesty přes řeku Svitavu nevíme nic. Hrad je poprvé doložen teprve v r. 1360, ačkoliv se již v letech 1250 – 1274 připomíná Heřman z Letovic a v r. 1316 Stanimír z Letovic, což by předpokládalo existenci hradu již v druhé polovině 13. století. Poté se stali držiteli Letovic páni z Přibyslavi, které ještě ve 14. století vystřídal rod Ronovců. Kolem r. 1400 byl na zdejším hradě přeložen do češtiny známý cestopis Marka Pola Milión. Překlad, v němž jsou zřetelné některé moravismy, je dnes uložen v knihovně Národního muzea v Praze.

Na počátku 15. století držel hrad přívrženec císaře Zikmunda Hynek z Ronova. Proto husité v r. 1424 hrad oblehli, dobyli a zničili. Po Hynkově smrti bylo panství rozděleno mezi jeho dcery na dvě části, které získali postupně páni z Boskovic. Z nich s oblibou v Letovicích přebýval vzdělaný Ladislav z Boskovic, který zde také v r. 1520 zemřel. V druhé polovině 15. století byl letovický hrad obnoven. O jeho pozdně gotické přestavbě svědčí několik sklepních místností s jednoduchým portálem; pozdně gotická je snad i část vnější obvodové zdi zámeckých budov.

Syn Ladislava z Boskovic Kryštof z Boskovic postoupil v r. 1544 hrad a městečko Letovice, Třebětín, Slatinku, Vanovice, Zboněk, Zábludov, díl Vranové, Radiměře a Lazinova hraběti Kryštofu z Hardeku. Hardekové počali šířit v Letovicích luterství; založili zde luterskou školu a městečko poněmčovali. Jejich náhrobky jsou ve farním kostele v Letovicích. Za Hanuše Fridricha z Hardeku v druhé polovině 16. století byly provedeny úpravy hradního interiéru a jeho opevnění, hlavně na severní straně. Panství pak získal v r. 1614 sňatkem s Reginou Juliánou z Hardeku hrabě Jindřich Václav Thurn, jenž dovedl proplout úskalím pobělohorských konfiskací a podporoval Letovické v odporu k proti reformaci.

V r. 1643 dobyli hrad Švédové. Na konci 17. století přestavěl Štěpán Szelepcsényi jádro sídla v raně barokní zámek. Po četných změnách držitelů panství získali v r. 1724 Letovice Blümegenové, kteří povznesli město po stránce hospodářské. V r. 1724 zámek s městečkem vyhořel. Po požáru pak úpravy pokračovaly, především v zámeckých interiérech, stejně jako výstavba hospodářských a úřednických budov východně od zámku, jak hlásá letopočet 1730 na bráně předzámčí.

V r. 1820 se stává majitelem panství a zámku maďarská rodina Kálnoky z Köröspatak, za niž stavební činnost ožívá znovu. Stavbou koníren, letní a zimní jízdárny a arkádami na terase a úpravou středověké věže získal zámek nynější vzhled.

Z rodiny Králnokyů vynikl Gustav Sigmund hrabě Kálnoky z Köröspataku         (*1832 - † 1898 v Letovicích), nejprve rakouský velvyslanec v Petrohradě a v letech 1881 – 1895 rakousko - uherský ministr zahraničí. V rodině Kálnokyů působil v Letovicích jako vychovatel český archeolog a básník Jan Erazim Vocel (1803 – 1871). Kálnokyové vlastnili panství až do r. 1945.

Po roce 1945 se stal zámek majetkem MěNV Letovice. Po politických změnách v roce 1989 a po dlouhých průtazích, byl zámek navrácen v restitučním řízení hraběti Alexandru Kálnokymu. Město Letovice ve spolupráci s Alexandrem Kálnokym začalo investovat do statického zajištění a sanace sklepení jízdáren. Proběhla také úprava zámeckého parku. V roce 2004 hrabě Kálnoky prodal zámek Bohumilu Vavříčkovi.

 • Páni z Letovic    do r. 1446    v trvání asi 243 let
 • Páni z Lomnice    od r. 1446 - do r. 1505    59 let
 • Páni z Boskovic    od r. 1446 - do r. 1544    98 let
 • Páni z Hardeka    od r. 1544 - do r. 1613    69 let
 • Páni z Thurnu    od r. 1613 - do r. 1654    41 let
 • Páni z Vrbna    od r. 1654 - do r. 1664    10 let
 • Páni z Náchoda    od r. 1664 - do r. 1666    2 roky
 • Páni z Pohronce    od r. 1666 - do r. 1711    45 let
 • Páni z Roggendorfu    od r. 1711 - do r. 1724    13 let
 • Páni z Blümegen    od r. 1724 - do r. 1820    96 let
 • Páni z Kálnoky    od r. 1820 - do r. 2004    183 let
 • Pan Bohumil Vavříček    od r. 2004    dodnes
 • 5. 4. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
 • 3. 5. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
 • 7. 6. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
 • 2. 8. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
 • 6. 9. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
 • 4. 10. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
 • 1. 11. 8:00 - 12:00 Burza starožitnsotí a sběratelských kuriozit
  Otvírací dny Čas
Duben So - Ne 9:00 - 18:00
Květen Po - Ne 9:00 - 18:00
Červen Po - Ne 9:00 - 18:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 18:00
Září Po - Ne 9:00 - 18:00
Říjen Po - Ne 9:00 - 18:00
 • Prohlídka zámku


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz