Státní hrad a zámek Český Krumlov

Zámek, 381 01, Český Krumlov, Tel.: +420 380 704 721, ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
Český Krumlov/Památky - Český Krumlov


Popis místa
Zámek Český Krumlov se vypíná na skalním ostrohu nad řekou Vltavou. Státní hrad a zámek Český Krumlov, památka UNESCO, je významným turistickým místem. Veřejnosti je otevřen od dubna do října. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje s působivou architekturou významné dvorské rezidence 16. – 18. století a se vzácnými renesančními a barokními freskami na budovách kolem pěti zámeckých nádvoří. Dále si můžete projít jedenáct hektarů barokní zahrady s francouzskou a anglickou zahradní úpravou, kaskádovou fontánou a zámeckým jezírkem. V interiérových prostorách jsou k dispozici dvě prohlídkové trasy, zámecká věž s hladomornou a lapidárium s expozicí barokních plastik. Nejvýznamnější památkou je zámecké barokní divadlo.

Zámek, 381 01, Český Krumlov
Telefon: +420 380 704 721
E-mail: ceskykrumlov@budejovice.npu.cz
Web: http://www.zamek-ceskykrumlov.eu

Naplánovat trasu

Komplex českokrumlovského zámku je velice rozsáhlý, rozléhá se kolem pěti zámeckých nádvoří a přiléhá k němu velký zámecký park s unikátním otáčivým hledištěm. Přestavba gotického hradu na renesanční zámek začala v 16. století podle záměrů italských architektů Antonia Ericera a Baldassara Maggia. Ti původní strohý hrad proměnili v honosný zámek.

Expozice na zámku v Českém Krumlově nabízí celkem dvě základní prohlídkové trasy a mnoho dalších doplňkových prohlídek. Při nich můžete nahlédnout do zámecké kaple, renesanční haly a pokojů, salónů a salonků či do soukromé barokní ložnice Eleonory Amálie Schwarzenbergové. Výzdoba interiéru zámku se skládá z barokní a rokokové výzdoby.

Mezi příběhy, které se v těchto komnatách odehrávaly, vyniká co do syrovosti především ten o levobočku Rudolfa II. Habsburského. Levoboček císaře don Julius D'Austria, kterého počal s hraběnkou Stradovou, trpěl údajně duševní chorobou, pravděpodobně schizofrenií. Jeho nevyzpytatelné chování a bestiální vražda lazebníkovy dcery Markéty Pichlerové v roce 1608 pobouřila aristokracii v celé Evropě. Tělo lazebníkovy dcery totiž bylo rozřezáno na několik částí a hlava, ruce a nohy byly odděleny od trupu. Na základě této vraždy byl na dona Julia uvalen trest doživotního domácího vězení na českokrumlovském zámku. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršoval a zhruba o rok později zemřel ve svém zdemolovaném pokoji ve špíně a bez pomoci služebnictva, které se ho bálo. Po smrti Rudolfa II. Habsburského zůstalo tělo dona Julia D'Austria v provizorním hrobě českokrumlovského kláštera. Přesné místo uložení jeho ostatků není dodnes známo.

Zámecké divadlo

Jedním z unikátů na zámku je bezpochyby zdejší barokní divadlo, které určitě stojí za zhlédnutí. Přestože existuje po Evropě několik divadel barokního typu, to v Českém Krumlově patří k nejzachovalejším.

Barokní divadlo v Českém Krumlově vzniklo v roce 1682, kdy na pátém nádvoří tehdejšího zámku nechal Jan Kristián z Eggenberku postavit samostatnou divadelní budovu. K dílčím úpravám této budovy pak došlo v době, kdy zámek již vlastnili Schwarzenbergové. Zhruba od 19. století dochází ke společenskému útlumu a na samém sklonku tohoto století je barokní scéna definitivně uzavřena.

Od roku 1964, kdy se celá divadelní budova nacházela v havarijním stavu, dochází k postupnému restaurování a opravě této jedinečné památky. Restaurátorské práce probíhají nepřetržitě již přes 40 let a stále nejsou u konce. Odhaduje se, že je zrestaurováno kolem 80 procent divadelního vybavení.

Dnes na vás při návštěvě zámeckého barokního divadla čeká muzejní expozice. Prohlédnout si tak budete moci všechny prvky od hlediště přes provaziště až po technické zázemí této divadelní památky.

Pozornost tu však vzbuzuje i jiná divadelní scéna – otáčivé hlediště. To najdete v zámeckých zahradách.

První písemná zmínka o vsi s názvem Chrumbenowe pochází z poloviny 13. století. Tehdy je Český Krumlov sídlem mocného rodu Vítkovců se znakem pětilisté růže v erbu. Tento rod však vymírá a jejich panství dědí rod Rožmberků.

Právě za éry Rožmberků dochází k největšímu společenskému, obchodnímu a kulturnímu rozkvětu tohoto místa a hrad v Českém Krumlově se postupně mění na honosnou renesanční rezidenci.

Zhruba do začátku 17. století patří rod Rožmberků k nejvýznamnějším představitelům české šlechty. Jeho členové zastávají významná postavení v rámci celé tehdejší feudální správy. Nicméně rod se zadlužuje a poslední z Rožmberků Petr Vok prodává celé panství císaři Rudolfu II. Ten pak roku 1622 věnuje celé panství Janu Oldřichovi z Eggenberku.

Tím začíná nová tohoto panství, éra rodu Eggenberků, a Český Krumlov se opět stává reprezentativním šlechtickým sídlem. Původní renesanční prvky jsou nahrazovány barokními.

Když v roce 1719 Eggenberkové vymírají, žezlo vlády nad Českým Krumlovem přebírají Schwarzenbergové. Na samém sklonku 18. století pak kulturní a společenský význam Českého Krumlova opět klesá a tím klesá i význam tohoto schwarzenbergského sídla. Zámek od té doby není obýván a po roce 1947 přechází do majetku československého státu.

Významné osobnosti a rody, které žily na českokrumlovském panství:

Rod Vítkovců (1250–1302)

Rod Rožmberků (1302–1602)

císař Rudolf II. Habsburský (1602–1612)

císař Ferdinand II. Habsburský (1612–1622)

Rod Eggenberků (1622–1719)

Rod Schwarzenbergů (1719–1947)

Významné události, které se vážou k historii českokrumlovského panství:

6 tisíc – 5 tisíc let př. n. l. – Vzniká první osídlení na území dnešního města.

1253 – Založeno sídlo rodu Vítkovců.

Začátek 14. století – Vzniká podoba krumlovského hradu. Na hradě je vězněn český král Václav IV.

1551–1592 – Na hradě probíhají renesanční přestavby a staré město získává svou dnešní podobu a umístění.

1622 – Přichází éra pánů z Eggenberku.

1719 – Panství se zámkem získávají Schwarzenbergové do svého rodového majetku.

1850 – Město Český Krumlov se stává administrativním centrem okresu.

Mezi léty 1911 až 1917 – Rakouský expresionistický malíř Egon Schiele zde vytváří obrazový cyklus Mrtvé město.

1947 – Hrad je i s dalšími nemovitostmi k němu patřícími převeden do majetku československého státu.

1992 – Český Krumlov se dostává na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

1993 – Hrad Český Krumlov se stává majetkem České republiky.

  Otvírací dny Čas
Duben Út - Ne 9:00 - 17:00
Květen Út - Ne 9:00 - 17:00
Červen Út - Ne 9:00 - 18:00
Červenec Út - Ne 9:00 - 18:00
Srpen Út - Ne 9:00 - 18:00
Září Út - Ne 9:00 - 17:00
Říjen Út - Ne 9:00 - 17:00

I. prohlídková trasa

II. prohlídková trasa

Zámecké barokní divadlo - exkluzivní trasa

Hradní muzeum

Zámecká věž

Hradní muzeum + Zámecká věž

Zámecké lapidáriumHlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz