Hrad Hněvín

Hradní, 434 01, Most, Tel.: +420 777 938 754, tomas.muller@junek-r.cz
Most/Památky - Most


Popis místa
Hněvín je hrad ležící na stejnojmenném vrchu ve městě Most. Původní hrad byl kompletně zbořen po třicetileté válce, dnešní podoba hradu vychází z historizující rekonstrukce, která probíhala na přelomu 19. a 20. století. V současné době slouží hrad jako hotel, dobová restaurace a rozhledna (vyhlídková věž nabízí jedinečný pohled na město Most, jezero Most, České středohoří i scenérii Krušných hor). Již několik let zde také funguje Hvězdárna dr. Antonína Bečváře. Na hradě se každoročně koná Den magistra Edwarda Kelleyho - na poćest alchymisty Angličana Edwarda Kelleyho, který na hradě pobýval za vlády Rudolfa II.

Hradní, 434 01, Most
Telefon: +420 777 938 754
E-mail: tomas.muller@junek-r.cz
Web: http://www.hradhnevin.cz/

Naplánovat trasu

Po roce 1989 získalo město Most Hněvín v restituci jako historický majetek a v letech 2000-2001 provedlo nákladnou obnovu celého areálu. Byly opraveny střechy, vybudovány nové přípojky inženýrských sítí, na nádvoří položeno nové dláždění a instalováno vnější osvětlení hradu. Na hradě funguje Hvězdárna dr. Antonína Bečváře.

Hrad slouží jako hotel a restaurace, z hradní věže je výhled na Mosteckou pánev, Krušné hory a České středohoří.

První písemná zmínka o hradu Hněvín pochází z roku 1248, kdy Přemysl Otakar II. během vzpoury proti svému otci Václavovi I. oblehl mostecký hrad, ale nepodařilo se mu jej dobýt. Název hradu je poprvé zmíněn v listině z roku 1331. Tehdy se nazýval německy Landeswarte neboli Zemská stráž, což odkazovalo k jeho základní funkci jako strážce zemské hranice.

Když v roce 1373 císař Karel IV. zasnuboval svou dceru Annu míšeňskému markraběti Fridrichovi, byly mu dány do zástavy hrad i město Most. Protože ze sňatku sešlo, město i hrad zůstaly v majetku Míšeňských. Teprve v roce 1406 za vlády Václava IV. se hrad i s městem dostaly po vyplacení odstupného zpět do královských rukou.

Za Husitských válek zůstal hrad nedobyt. V roce 1459 se dostal hrad do rukou Jiřího z Poděbrad na základě chebské mírové smlouvy. Syn Jiřího z Poděbrad Jindřich prodal v roce 1480 hrad Benešovi z Veitmile a v roce 1482 se konal v Mostě slavný sjezd saských knížat s králem Vladislavem. Zde došlo k narovnání vztahů Čechů a Sasů na mnohá léta.

Za vlády Rudolfa II. pobývali na jeho příkaz na mosteckém hradě alchymisté Angličan Edward Kelley a Řek Marek Mamugny. Rudolf přikázal měšťanům, aby o ně dobře pečovali, přičemž náročnost obou dobrodruhů způsobila městu značné výdaje. V roce 1595 prodal Rudolf II. hrad městu Most. Z poměrně klidného držení hradu a jeho statků se Mostečtí těšili až do třicetileté války.

V roce 1646 jej lstí Švédové dobyli a na Mostecké uvalili veliké pokuty a poplatky. Rok a půl císařské vojsko hrad obléhalo, ale ten zůstal v rukou Švédů. Ti ho drželi i po uzavření vestfálského míru. Vinu za své neštěstí kladli Mostečtí hradu, který svým významem vždy nepřítele přitahoval. Císař Ferdinand III. proto povolil zbourání hradu, demolice začala v roce 1651. Zámecká hora zpustla, na úpatí byly vinice a zahrady.

V roce 1879 byla postavena restaurace, v roce 1889 vyhlídková věž,kterou o rok později strhl vichr. V roce 1896 byl ustanoven spolek přátel Zámecké hory a začalo se se stavbou vyhlídkové věže. Ta byla dostavěna v září 1900.

Na hradě se nachází rozhledna a hvězdárna. Otevírací doba viz vyhlídková věž hradu Hněvín a Hvězdárna Dr. A. Bečváře.Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz