Státní hrad Buchlov

Polesí, 687 08, Buchlovice, Tel.: +420 725 377 374, hrad@hrad-buchlov.cz
Buchlovice/Památky - Buchlovice


Popis místa
Hrad Buchlov se nachází na vysokém kopci severozápadně od obce Buchlovice, která leží nedaleko Uherského Hradiště. Již zdálky viditelný a  majestátní hrad patří k nejzachovalejším hradům u nás a tvoří významný kulturní symbol Slovácka. Od svého založení ve 13. století sloužil hlavně jako významný strategický bod, ale byl také správním a hospodářským střediskem. K této správě náležela i královská soudní pravomoc, tzv. lovecké právo. V roce 1511 hrad Buchlov pozbyl oficiálního statutu královského hradu, do svého vlastnictví jej získal Arkleb z Boskovic.

Polesí, 687 08, Buchlovice
Telefon: +420 725 377 374
E-mail: hrad@hrad-buchlov.cz
Web: http://www.hrad-buchlov.cz

Naplánovat trasu

Trojvrší Buchlova, Modly s kaplí sv. Barbory a Holého kopce patří k výrazným dominantám Slovácka. Ne nadarmo byly dva z těchto vrcholů osídleny již v pravěku. Na Modle se zachovaly zbytky opevnění z období lužických popelnicových polí a doby laténské, zatímco na Holém kopci z doby halštatské.

Nejstarší část hradu Buchlov tvoří obranné věže s obytným palácem a kaplí. I když byl hrad Buchlov v trvalém majetku krále až do 16. století, byl často dáván do zástavy šlechtickým rodům. Páni z Cimburkova, kteří hrad Buchlov obývali ke konci 15. století, jej přestavěli v pozdně gotickém slohu a vystavěli impozantní rytířský sál s žebrovými klenbami, který měl sloužit k reprezentaci.

V roce 1511 hrad Buchlov pozbyl oficiálního statutu královského hradu, do svého vlastnictví jej získal Arkleb z Boskovic. Díky příbuzenským vztahům později přešel hrad Buchlov do majetku rodu Zástřizlů, kteří v renesančním stylu upravili jak velký svatební sál Jiřího Zikmunda ze Zástřizl, tak prostory, v nichž byla později uložena vzácná knihovna ženevského učence Theodora Bézy.

Posledním majitelem hradu byl rod Petřvaldských. Za jejich působení došlo na hradě Buchlov k úpravám interiérů a k přestavbě opevnění v raně barokním stylu. Během 19. století se majitelé přestěhovali na blízký zámek v Buchlovicích, který nabízel větší pohodlí. Hrad Buchlov však zůstal nadále správním a hospodářským sídlem se všemi svými významnými funkcemi.

Od poloviny 19. století byl hrad Buchlov zpřístupněn veřejnosti. Jsou zde umístěny rozsáhlé sbírky hrabat Berchtoldů, od gotické přes renesanční až po barokní historii životního stylu majitelů hradu. Ze sbírek patří k nejzajímavějším rozsáhlá kolekce středověkých deskových maleb, nádherná barokní rodová galerie, knihovna, zbrojnice a přírodovědné sbírky cestovatelů a přírodovědců Leopolda a Bedřicha Berchtoldových. Návštěvníci hradu Buchlov zde najdou i tajuplnou egyptskou mumii, která je umístěná v místnosti upravené v romantickém stylu, jež má evokovat interiér starověkého obřadního prostoru.

  Otvírací dny Čas
Duben So + Ne 9:00 - 15:00
Květen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červen Út - Ne 9:00 - 16:00
Červenec Po - Ne 9:00 - 17:00
Srpen Po - Ne 9:00 - 17:00
Září Út - Ne 9:00 - 16:00
Říjen So + Ne 9:00 - 15:00


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz