Vlčí jezero

, Tel.: +420 412 532 227
/Příroda -


Popis místa
Vlčí jezero se nachází nedaleko Děčínského Sněžníku mezi obcemi Děčín-Maxičky a Jílové-Sněžník. Jezero má rozlohu 0,44 ha. Protéká jím Bělský potok (Ostružník). Jezero je uzavřeno pískovcovým valem (dlouhý asi 100 m), v jehož severní části je uměle vytvořena propusť, kterou voda z jezera odtéká. Jezero není přírodního původu. (Zdroj: oficiální stránky)

Jezerem protéká Bělský potok. Ten ústí do jezera na západě bažinatou deltou. Dále ještě do jezera ústí potok z jihu. Jezero je uzavřeno masivní hlinitou hrází dlouhou asi 125 m, širokou v koruně 5 m s převýšením zhruba 1,5 m nad hladinou. V její severní snížené části je zděná propusť, kterou voda z jezera odtéká. Přítok je cca 200 m před jezerem posílen z potoka Ostružníku, což je umělá strouha obtékající severně Vlčí jezero, prostřednictvím umělé bifurkace. Dále jezero napájí z jižní strany malý bezejmenný potůček, který je také vpodstatě umělou strouhou, přivádějící vodu z pramínků na východním svahu kopce zvaného Hvězda.

Jezero není přírodního původu. Je to ve skutečnosti bývalý rybník Neustallteich, u něhož bylo dalšími úpravami zrušeno stavidlo. Od této doby funguje tato vodní nádrž v režimu průtokového jezírka. Rybník Neustallteich je doložený z konce 16. století, tj. z doby, kdy zde hospodařili rytíři z Bünau. Jeho původní účel není znám, ale název Neustallteich, což znamená "Rybník u nové stáje", svádí k doměnce, že sloužil k zadržování vody k napájení dobytka. Nové pojmenování je vykládáno jako, že slovo "vlčí" znamená zdivočelý, zvlčilý, čili "Zdivočelý rybník".

K jezeru vede turistická značka z Děčínského Sněžníku. Na břehu blíže k silnici je možné parkování a rozkládá se tam také malá písečná pláž s vybudovanými lavičkami. Voda v jezeře je velmi chladná a je možno se v něm koupat. Jezero je možné obejít po lesní pěšině. (Zdroj: wikipedie)

Typ Jezero
Rozloha 0,44 ha
Objem  
Maximální hloubka 10 m
Nadmořská výška 478 m
Přítok vody Bělský potok
Odtok vody Bělský potok

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz