Stříbrné jezero

747 05, Opava, Tel.: +420 553 756 143, informacni.centrum@opava-city.cz
Opava/Příroda - Opava


Popis místa
Stříbrné jezero se rozkládá v severní části města Opavy na katastrálním území Opava – Kateřinky. Jedná se o mírně zvlněnou a poměrně otevřenou krajinu severně od pohoří Nízký Jeseník v blízkosti Polska. Státní hranice se nachází přibližně 2 km severně, proto zde celkem často můžeme během léta potkat koupající se polské návštěvníky. (Zdroj: oficiální stránky města Opava)

Plocha jezera je dnes přibližně 6,6 hektarů. Délka jezera je skoro 600 metrů, maximální šířka 200 metrů. Jižně od jezera protéká řeka Opava, v jejíž nivě se jezero nachází a která je také zdrojem vody v jezeře. V době velké povodně v roce 1997 byla řeka i jezero propojeny. Nedaleko severozápadně od jezera teče Pilšťský potok, který pramení v Polsku a ústí do řeky Opavy. (Zdroj: oficiální stránky města Opava)

Stříbrné jezero vzniklo na místě bývalého lomu, ve kterém se těžil sádrovec. Sádrovec se na Opavsku těží od roku 1849, v okolí Stříbrného jezera probíhala těžba až do začátku šedesátých let. Poté byl tento důl zatopen vodou. (Zdroj: oficiální stránky města Opava)

Typ Jezero
Rozloha 6,6 ha
Objem  
Maximální hloubka 15 m
Nadmořská výška 250 m
Přítok vody  
Odtok vody  

 Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz