Mechové jezírkoPopis místa
Jako památka na horské ledovce z poslední doby ledové zůstalo v Krkonoších asi 1 km severovýchodně od Horních Míseček malé ledovcové jezírko. Trojúhelníkové jezero prorůstá mechy, lišejníky, rašeliníkem Dusénovým a hvězdošem jarním. Vodní rostliny se soustřeďují uprostřed a v jeho jihozápadním výběžku. Jezero napájí pramen na západním břehu a odvodňuje se odtokem na jihovýchodě. Na české straně Krkonoš je to jediná vodní plocha vyhloubená ledovcem.


Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

Hráz jezírka v nadmořské výšce 937 metrů tvoří moréna ze žulových balvanů, dotlačených sem ledovci na postupu, které zůstaly na místě terénní deprese po oteplení před 10 000 lety. Jezero leží ve spodní části Kotelského údolí asi 1100 metrů od místa, kde se Kotelský potok vlévá do řeky Jizery. Břehy jezírka jsou porostlé horským smrkovým lesem.

Přímo k jezírku o průměrné rozloze 470 m² a největší hloubce 1,2 m není vstup povolený z důvodu ochrany místních reliktních druhů drobné fauny a flóry. Nejblíže je možné přijít po modře značené turistické cestě z Dolních Míseček, která vede dále k zeleně značené Krakonošově cestě z Horních Míseček ke Dvoračkám a do Harrachova. Jezírko již patří do I. zóny KRNAP a pohyb mimo značené cesty je zakázán.

Pevninské ledovce přišly na počátku čtvrtohor až do severních výběžků českých zemí. Na Liberecku pokryly Frýdlantsko a Hrádecko a přes Jítravské sedlo se ledovec přisunul k Jablonnému v Podještědí.

Typ Morénové jezero
Rozloha 0,048 ha
Objem 130 m³
Maximální hloubka 1,2 m
Nadmořská výška 1060 m
Přítok vody Kotelský potok
Odtok vody Kotelský potok


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz