Jezero Milada (Chabařovické jezero)

403 17, Chabařovice
Chabařovice/Příroda - Chabařovice


Popis místa
Milada (dříve užíván také název Chabařovické jezero) je rekultivační jezero vytvořené v těžební jámě hnědouhelného dolu Chabařovice, v místě bývalých obcí Hrbovice, Tuchomyšl a Vyklice. Toto jezero bude po dobu 1. poloviny 21. století druhým největším severočeským jezerem (po jezeru Most) a třetím největším v Česku vůbec (po jezeru Medard).

403 17, Chabařovice
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: Nevyplněno

Naplánovat trasu

V dubnu 1997 byla v povrchovém dole Chabařovice ukončena těžba hnědého uhlí a vzápětí se započalo na rekultivačních pracích. Byl zvolen hydrický způsob rekultivace, napouštění vodou.

Po zakrytí uhelné vrstvy, náležitém upravení břehů i okolního terénu a ucpání všech starých štol začalo 15. června 2001 napouštění jezera. Voda přitékala z nedaleké, cca 2 km západně situované nádrže Kateřina (taktéž zatopený důl), a to dvojí cestou: jednak bývalým požárním vodovodem a jednak korytem obnoveného Zalužanského potoka, který přes Kateřinu protéká na východ. Krom tohoto externího zdroje má ještě Milada své vlastní spodní („stařinové“) vody, jejichž hladina byla řízeně zvyšována/obnovována omezováním práce čerpadel.

Od září 2008 byl potok před svým ústím do napouštěného jezera obloukem sveden nově vybudovaným korytem do pomocné protieutrofizační nádrže a teprve z ní přitékala příkopem „N“ už vyčištěná voda do jezera.

Od roku 2005 bylo čerpání zastaveno a spodní vody přes přelivový vrt, situovaný na severním břehu, volně zaplavovaly území. Voda v jezeře je tak smíseninou potočních, spodních a dešťových vod. Jezero bylo do stanovené výše hladiny 145,7 m n.m. napuštěno 8. srpna 2010, po více jak 9 letech.

V současné době se připravují některá území pro zainvestování a dochází k postupnému otevírání oblasti pro veřejnost. Očekává se mírná změna klimatu v bezprostředním okolí jezera, tj. více mlh, méně prašnosti, potlačení teplotních výkyvů.

Typ Rekultivační jezero
Rozloha 252,2 ha
Objem 35 601 000 m³
Maximální hloubka 24,7 m
Nadmořská výška 145,7 m
Přítok vody Zalužanský potok (Kateřina), stařinové vody
Odtok vody Bílina


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz