Hrbáčkovy tůněPopis místa
Hrbáčkovy tůně je malebný komplex vodních ploch, kteráé najdeme severovýchodně od města Čelákovice směrem k městu Lysá nad Labem. Skládají se ze skupiny jezírek vzniklých na místě bývalých říčních meandrů po odvedením labské vody do nového koryta v 1. pol. 20. století. Tůně jsou obklopeny rozsáhlým dubo-jilmovým lužním lesem. Je zde přírodní rezervace, která leží na obou březích Labe.

289 22, Lysá nad Labem
Telefon: Nevyplněno
E-mail: Nevyplněno
Web: http://chranene-uzemi.sije.cz/hrbackovy-tune/

Naplánovat trasu

V současné době tyto vodní plochy již nejsou spojeny s tokem řeky a jsou od ní zcela odděleny. K největším tůním patří v západní části oblasti Václavka a Homolka. Ve středu oblasti Hrabáčkovy tůně pak najdeme Byšičskou tůň a ve východní části nese zdejší tůň název Kozí chlup. Celý prostor, kde jsou tyto tůně byl v roce 1989 vyhlášen přírodní rezervaci Hrbáčkovy tůně a jeho rozloha je 21 hektarů.

Na březích tůní vidíme růst rákosiny, vrbiny a bažinné olšiny. K tůním přiléhají lesíky složené z porostu dubů, olší, topolů, jasanů a lip. Na vodní hladině můžeme vidět kvést žluté květy stuhlíků. V rákosí, které roste u okrajů tůní hnízdí řada vodních ptáků a pokud budeme tiše můžeme tu s trochou štěstí spatřit pestře zbarveného ledňáčka říčního. Jelikož tůně jsou docela mělké a postupně zarůstají rostlinami, může zdejší malebná krajina za několik let zcela změnit svůj vzhled.

Kolem severního okraje přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně byla vyznačena naučná stezka Údolím Labe mezi Čelákovicemi a Lysou nad Labem. Několik z informačních zastavení na naučné stezce poskytuje informace o přírodní rezervaci.

Typ Jezero
Rozloha 20 ha
Objem  
Maximální hloubka  
Nadmořská výška 180 m
Přítok vody  
Odtok vody  


Hlavní partneři projektu Kultura.cz
Mediální partneři projektu Kultura.cz
Ostatní partneři projektu Kultura.cz